หางานอินเตอร์เน็ตไอทีอินเทรน

หางานอินเตอร์เน็ตไอทีอินเทรนปัจจุบันเครื่องมือสื่อสารมีความสำคัญมากขึ้นมีความสะดวกในการหาข้อมูลต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับการหางานทำก็มีความสะดวกมากขึ้นหลายคนเลือกที่จะทำงานอยู่ที่บ้านเป็นงานที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพียงมีเวลาว่างที่จะทำงานกับเราวันละ2-3ชั่วโมงต่อวันสามารถทำงานอย่างอื่นได้

หางานอินเตอร์เน็ตไอทีอินเทรน

คุณสมบัติหางานอินเตอร์เน็ตไอทีอินเทรน
-มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตได้
-รับผิดชอบงานที่ทำ2-3 ชั่วโมงต่อวัน
-ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน มีทีมสอนงานให้
-เลือกเวลาและสถานที่ทำงานได้เอง

เตรียมเอกสารหางานอินเตอร์เน็ตไอทีอินเทรน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่