หางานอิสระรายได้ดี งานไอทีผ่านอินเตอร์เน็ต

หางานอิสระรายได้ดีงานไอทีผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกคนที่ต้องการความเป็นอิสระสามารถกำหนดการทำงานได้เองรวมทั้งการเลือกสถานที่ทำงานได้ด้วยเพียงมีความรับผิดชอบในการทำงานใช้เวลาการทำงานวันละ3-4ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นรายได้ขึ้นกับจำนวนงานที่ทำ

หางานอิสระรายได้ดี งานไอทีผ่านอินเตอร์เน็ต

คุณสมบัติหางานอิสระรายได้ดี งานไอทีผ่านอินเตอร์เน็ต
-มีอายุ 18ป๊ขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ)
-มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตได้
-ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน มีทีมสอนงานให้
-ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
-เลือกเวลาและสถานที่ทำงานได้เอง
-รับผิดชอบงานที่่ทำ3-4ชั่วโมงต่อวัน

เอกสารสมัครงานหางานอิสระรายได้ดี งานไอทีผ่านอินเตอร์เน็ต
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ
-พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่