หารายได้พิเศษ ระหว่างเรียน งานคีย์ข้อมูล ทำที่บ้านได้

หารายได้พิเศษ ระหว่างเรียน งานคีย์ข้อมูล ทำที่บ้านได้
หารายได้พิเศษ ระหว่างเรียน งานคีย์ข้อมูล ทำที่บ้านได้

หารายได้พิเศษ ระหว่างเรียน งานคีย์ข้อมูล ทำที่บ้านได้ เป็นงานที่สามารถทำควบคู่งานประจำได้ เป็นงานกระจายสื่อทางอินเทอร์เน็ตตามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้

หารายได้พิเศษ ระหว่างเรียน งานคีย์ข้อมูล ทำที่บ้านได้

คุณสมบัติผู้ทำงาน
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ
– ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้

ลักษณะการทำงาน
เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงานจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่งานขายสินค้า 100%

เอกสารที่ต้องใช้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
– สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่