กุญแจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

กุญแจสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นงานแรกที่เปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนที่ต้องการทำงานจะได้ประสบความสำเร็จกันในช่วงที่ทำงานสั้นๆแต่จะมีความสุขสบายไปตลอดชีวิตและมีความมั่นคงรออยู่ไม่ใช่งานขาย ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เป็นการทำงานแนวใหม่ที่มีระบบดีเยี่ยมคนทำงานประจำอยู่แล้วก็สามารถมาทดลองทำได้ไม่เสียเวลางานหลักแน่นอนหรือจะเป็นนักเรียน นักศึกษาเราก็เปิดโอกาสให้เข้ามาทำงานกับเราได้โดยจะมีรายได้จ่ายเป็นรายวัน

กุญแจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

คุณสมบัติที่ต้องการกุญแจสู่ความสำเร็จในการทำงาน
-มีอายุ 18 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตได้
-รักอิสระรับผิดชอบงานที่ทำได้
-พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับพิจารณาก่อน
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เตรียมเอกสารสมัครกุญแจสู่ความสำเร็จในการทำงาน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่