งานดีงานเด่นงานดังจ่ายค่าตอบแทนสูง

งานดีงานเด่นงานดังมาให้เลือกทำกันอีกแล้วเป็นงานที่กระจายข้อมูลสู่เส้นทางอินเตอร์เน็ตมีการจ่ายค่าตอบแทนสูงจ่ายเป็นรายวัน การทำงานไม่ยุ่งยากเพียงเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นมีทีมสอนให้ทำงานเป็นทุกขั้นตอนสามารถทำงานที่บ้านได้ใช้เวลาในการทำงานวันละ3-4ชั่วโมงต่อวัน

งานดีงานเด่นงานดังจ่ายค่าตอบแทนสูง

คุณสมบัติงานดีงานเด่นงานดังจ่ายค่าตอบแทนสูง
-มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตได้
-ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
-มีเวลาในการรับผิดชอบงานวันละ3-4ชั่วโมงต่อวัน
-เลือกเวลาการทำงานและสถานที่ทำงานได้เอง

เตรียมเอกสารงานดีงานเด่นงานดังจ่ายค่าตอบแทนสูง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ
-พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่