งานดีชีวิตเปลี่ยนอิสระในการทำงาน

งานดีชีวิืตเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในปัจจุบันมีอิสระในการทำงานเป็นตัวเองมากที่สุดมีระบบการทำงานที่ดีสามารถนำงานไปทำได้ทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบที่มีต่องานส่วนรายได้ที่จะได้รับขึ้นอยู่จำนวนงานที่ทำ

งานดีชีวิตเปลี่ยนอิสระในการทำงาน

คุณสมบัติที่ต้องการงานดีชีวิตเปลี่ยนอิสระในการทำงาน
-รับทั้งเพศชายและเพศหญิง
-มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
-มีความรับผิดชอบงานที่ให้ทำได้
-ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน(มีทีมสอนงานให้)
-ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

เอกสารที่ต้องเตรียมงานดีชีวิตเปลี่ยนอิสระในการทำงาน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่