งานวันนี้ งานดีรายได้ดี งานใหม่รายวัน

งานวันนี้ งานดีราียได้ดี งานใหม่รายวัน

งานวันนี้มีด้วยกันหลายงานเป็นงานกระจายข้อมูลผ่านสื่อเป็นรูปแบบการทำงานแบบไม่สะดวกและใช้เวลาในการทำน้อยเป็นงานดีรายได้ดีเหมาะกับคนที่ต้องการงานใหม่รายวันที่ใช้เคโนโลยีในการทำงานเป็นการท้าทายความสามารถและเป็นงานที่มีอิสระในการทำอย่างมากสนใจติดต่อได้ค่ะ

งานวันนี้ งานดีราียได้ดี งานใหม่รายวัน

ลักษณะงาน
-มีความสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้
-มีเวลาในการทำงาน3-4ชั่วโมงต่อวัน
-เลือกเวลาและสถานที่ทำงานได้ด้วยตังเอง
-ไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน มีทีมสอนงานให้ทำ
-ต้องมีความรับผิดชอบงานที่ทำ

เอกสารสมัครงาน
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่