งานอิสระรายได้ดีเลือกเวลาทำได้

งานอิสระรายได้ดีเลือกเวลาทำได้ใช้เวลาการทำงานวันละ3-4ชั่วโมงต่อวันไม่กระทบงานประจำเป็นการหารายได้เสริมจ่ายเป็นรายวันเพียงแค่มีความสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ทำงานที่บ้านไม่เสียเวลาเดินทางเหมาะกับนักศึกษา คนว่างงาน คนที่มีงานประจำ

งานอิสระรายได้ดีเลือกเวลาทำได้

คุณสมบัติงานอิสระรายได้ดีเลือกเวลาทำได้
-มีความสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
-มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-เลือกเวลาและสถานที่ทำงานได้เอง
-รับผิดชอบงานใช้เวลาในการทำประมาณวันละ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน
-ไม่ต้องมีประสบการณ์ มีทีมสอนงานให้

เอกสารสมัครงานงานอิสระรายได้ดีเลือกเวลาทำได้
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ
-พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่