งานอิสระเสริมพิเศษทำช่วงเย็นเลิกงานประจำวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

งานอิสระเสริมพิเศษทำช่วงเย็นหลังเลิกงานประจำทำวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มมากขึ้นเพียงแค่มีเวลาว่างสำหรับทำงานอย่างน้อย2-3ชั่วโมงต่อวันมีอิสระไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาทำงานสามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้รายรับจ่ายเป็นรายวันขึ้นอยู่กับผลงานที่ทำอยู่

ลักษณะงาน
ต้องการบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำได้เป็นการกระจายข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดให้และใช้เวลาว่างในการทำงานเลือกสถานที่ทำงานได้เอง

คุณสมบัติ
-ต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้อินเตอร์ได้
-พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน

เตรียมเอกสารสำหรับสมัครงาน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่