งานเด่นงานเสริมงานวันนี้งานกระจายข้อมูลงานทำเวลาว่างรายได้ดี

งานดีเงินดีงานเสริม

งานเด่นงานเสริมงานวันนี้งานกระจายข้อมูลงานทำเวลาว่างรายได้ดี สำหรับทุกคนที่ต้องการเปิดโอกาสให้ตนเองรับการทำรูปแบบใหม่ๆใช้เวลาว่าง2-3ชั่วโมงในการทำงานพร้อมมีรายได้ที่ดีสามารถทำงานได้ทั้งแบบเต็มเวลาและเสริมทำหลังเลิกงานประจำได้ไม่กำหนดเวลาในการทำเลือกสถานที่ทำงานได้

งานเด่นงานเสริม
งานเด่นงานเสริม

งานเด่นงานเสริม

คุณสมบัติที่ต้องการ
-ต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
-มีความรับผิดชอบงานที่ทำได้ดี
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

เอกสารใช้สมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุุด
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1ชุด

สนใจงาน:งานเด่นงานเสริม

-สถานที่ติดต่อห้างMAXVALU (ตรงข้ามราชภัฎพระนคร)ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ
-รถประจำทางที่ผ่าน ปอ.59,150,356,554,524,95

บันทึก