งาน Part Time ธุรการ โรงเรียนกวดวิชาเอกชน จ่ายวันละ 400-550 บาท

งาน Part Time ธุรการ

งาน Part Time ธุรการ โรงเรียนกวดวิชาเอกชน จ่ายวันละ 400-550 บาท รับอายุไม่เกิน 30ปี วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ปวช. ถ้าสามารถทำงานในวันหยุดนักขัตกฤษ์ และ เสาร์ – อาทิตย์ได้ จะพิจารณารับเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (โอ-พลัส)

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (โอ-พลัส) เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อตัวผู้เรียนเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงตัวเนื้อหาบทเรียนได้อย่างเข้าใจ ผ่านการฝึกฝนและประยุกต์ใช้จริง และช่วยวางรากฐานการเรียนรู้และสติปัญญาของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสำนึกที่ดีทั้งทางด้านศีลธรรมและความมีเหตุมีผล ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาความรู้ของตนเองได้อันนำพาไปสู่ความสำเร็จในทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศและพร้อมก้าวสู่สังคมโลก

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้
 • ดูแลลูกค้า (นักเรียน) ที่มาเรียนพิเศษ
 • เวลาทำงาน 7.30 – 18.00 น.
 • ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
 • วันละ400 – 550บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สาขาสยาม
 • สาขาบางกะปิ
 • สาขางามวงศ์วาน
 • สาขาวงเวียนใหญ่
 • สาขาพญาไท
 • สาขาชลบุรี
 • สาขาสุราษฎร์ธานี
 • สาขาหาดใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ปวช.
 • สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตกฤษ์ และ เสาร์ – อาทิตย์ได้ จะพิจารณารับเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

 • รูปถ่าย 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
 • ใบรับรองการทำงาน

การติดต่อสมัคงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานโรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (โอ-พลัส)
อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯชั้น16) สยามสแควร์
วันอังคาร – เสาร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.
โทร.02-2529820 ฝ่ายบุคคล กด 34