งาน Part Time Jim Thompson Sales BITEC Bangna 500 บาท/วัน

https://web.facebook.com/JimThompsonRecruitment/

งาน Part Time Jim Thompson Sales BITEC Bangna 500 บาท/วัน รับสมัครเพศชายและเพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ม.6 – ป.ตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ ทำงานเกี่ยวกับงานครัว งานเสิร์ฟ และงานต้อนรับลูกค้า ทำงานระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.2560

รายละเอียดของงาน

 • งานครัว, งานเสิร์ฟ, งานต้อนรับลูกค้า
 • ทำงานระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.2560
 • สถานที่ BITEC Bangna กรุงเทพ
 • รายได้ 500 บาท/วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษา ม.6 – ป.ตรี หรือกำลังศึกษาอยู่
 3. สามารถทำงานในวันที่ 8-10 ธ.ค.2560 ได้ครบทุกวัน
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการของบริษัทฯ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ชมรมฌาปนกิจ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้าและร้านอาหาร
 • สินค้าลดราคาสำหรับพนักงาน
 • ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ของขวัญแต่งงาน
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • Service Charges,Tips (สำหรับแผนกร้านอาหาร)
 • ค่าภาษา
 • ค่ารถ/ค่ากะ
 • การฝึกอบรมต่างๆ
 • การสอนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ

การติดต่อสมัครงาน :
สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อฝ่ายบุคคล JIM THOMPSON โทร : 02-6328100 ต่อ 6237, 6267