สร้างรายได้ที่มั่นคงพร้อมเที่ยวฟรี

การสร้างรายได้ที่มั่นคงพร้อมเที่ยวฟรีเป็นการทำงานรูปแบบใหม่สำหรับบุคคลที่ต้องการความเป็นอิสระมีเวลาในการทำงานหลายๆอย่างในเวลาที่จำกัดแต่ต้องการมีรายได้ที่มั่นคงเพียงแค่แบ่งเวลา2-3ชั่วโมงต่อวันมาทำงานกับเราเป็นการกระจายข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ

 

สร้างรายได้ที่มั่นคงพร้อมเที่ยวฟรี

คุณสมบัติสร้างรายได้ที่มั่นคงพร้อมเที่ยวฟรี
-ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต
-ชอบความเป็นอิสระ
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
-พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน
-มีเวลารับผิดชอบงานที่ให้ทำ 2-3ชั่วโมงต่อวัน
เตรียมเอกสารสร้างรายได้ที่มั่นคงพร้อมเที่ยวฟรี
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ(ยกเว้นของธนาคารออมสินและธกส)
-จดหมายเลขรหัส…G130003…นี้มารับเอกสารฟรี
สนใจทำงานสร้างรายได้ที่มั่นคงพร้อมเที่ยวฟรี
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปริญญาโทร088-873-9626,084-655-0679
-สถานที่ติดต่อ ห้างMAXVALU (ตรงข้ามราชภัฏพระนคร)ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ
-รถประจำทางที่ผ่าน ปอ.59,150,356,95,554,524