หางานกระจายข้อมูลทางเน็ตรายได้ดี

ปัจจุบันการเล่นอินเตอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของคนเราอย่างมากการหางานกระจายข้อมูลทางเน็ตรายได้ดีเป็นส่วนหนึ่งที่คนทั่วๆไปที่ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นสนใจทำกันมากมายเพราะใช้เวลาในการทำแต่ละวันน้อยมากจึงเหมาะกับทุกคนทุกวัยมีอิสระในการทำงานและมีเวลาเหลือที่จะทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าคุณจะมีงานหลักทำอยู่แล้วก็ตาม

หางานกระจายข้อมูลทางเน็ตรายได้ดี

คุณสมบัติหางานกระจายข้อมูลทางเน็ตรายได้ดี
-มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต
-รับผิดชอบงานที่ทำวันละ 3-4ชั่วโมงต่อวัน
-เลือกสถานที่ทำงานและเวลาได้เอง
-ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน มีทีมสอนงานให้
-ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
-ต้องมาสมัครและเรียนรู้งานด้วยตนเอง

เตรียมเอกสารหางานกระจายข้อมูลทางเน็ตรายได้ดี
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ
-พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่