หางาน งาน Part time หางานพิเศษ ทำเวลาว่าง

หางาน งาน Part time หางานพิเศษ ทำเวลาว่าง

รับ-ส่ง E-Mail ให้กับลูกค้าของบริษัท โดยเราจะมีข้อความที่บริษัทส่งให้กับลูกค้าและ E-Mailของลูกค้าเตรียมไว้ให้ ไม่ฟิกเวลาการทำงานมีการสอนงานให้ ใช้เวลาการทำงาน 2-3 ชั่วโมงต่อวัน รับงานทำที่บ้านได้ รายได้ 500 บาท/วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานบางวันอาจได้มากกว่านี้

หางาน งาน Part time หางานพิเศษ ทำเวลาว่าง

รายละเอียด

รับ-ส่ง E-Mail ให้กับลูกค้าของบริษัท โดยเราจะมีข้อความที่บริษัทส่งให้กับลูกค้าและ E-Mailของลูกค้าเตรียมไว้ให้ ไม่ฟิกเวลาการทำงานมีการสอนงานให้ ใช้เวลาการทำงาน 2-3 ชั่วโมงต่อวัน รับงานทำที่บ้านได้ รายได้ 500 บาท/วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานบางวันอาจได้มากกว่านี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
– สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
– มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมาให้สำเร็จลุล่วง
– อายุ18 ปีขึ้นไป

เอกสารการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
– สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก 1 ใบ
– รูปขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป

ผู้ที่สนใจงาน
สมัครงานด่วน!! ติดต่อ คุณปริญญา ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (9.00 – 18.00น.)