วิธีเลือกชัยภูมิ ทำเล ที่ตั้ง ใช้สำหรับปลูกบ้าน สร้างบ้าน ที่พักอาศัย

วิธีเลือกชัยภูมิสร้างบ้าน

วิธีเลือกชัยภูมิสร้างบ้านทำเลที่ตั้งใช้สำหรับปลูกสร้างบ้านที่พักอาศัยในศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยเลือกหาทำเลที่ตั้งก่อนการดำเนินงานก่อสร้างเพราะฐานที่มั่นเปรียบเสมือนหลักฐานที่ตรึงติดอยู่กับที่ส่งผลกระทบทั้งดีและร้ายต่อที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ตั้งนั้นๆควรหลีกเลี่ยงที่ดินที่เคยเป็นสุสาน หรือที่เคยฝังศพมาก่อนเพราะหากนำที่แบบนี้มาสร้างบ้านย่อมไม่เจริญแน่นอนเมื่อเลือกที่ดินที่ก่อสร้างได้แล้วก็ต้องดูฤกษ์ยามในการก่อสร้างและทิศทางในการก่อสร้างพร้อมดวงเจ้าของที่

 

 

 

วิธีเลือกชัยภูมิสร้างบ้าน
วิธีเลือกชัยภูมิสร้างบ้าน

วิธีเลือกชัยภูมิสร้างบ้าน

ทำเลชัยภูมิที่ตั้งคือ ฐานที่มั่นของอาคารบ้านเรือน สำนักงาน ตลอดจนโรงงานต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งในศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย ที่ควรจะนำมาพิจารณาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เลือกหาทำเลที่ตั้งก่อนการดำเนินงานก่อสร้างขึ้น เพราะฐานที่มั่นเปรียบเสมือนหลักรากฐานที่ ตรึงติดอยู่กับที่ ซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบทั้งดีและร้ายต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ตั้งนั้นๆ ดังนั้น จึงควรทราบรับรู้ถึงข้อจำกัดและข้อควรปฏิบัติก่อนการตัดสินใจ

ลักษณะทำเลชัยภูมิที่ตั้ง

ในห้วงช่วงชีวิตของคนเราสักคน กว่าจะได้บ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัยสักหลัง เป็นเรื่องที่ช่างยาก เย็นแสนเข็ญจริงๆ ร้อยทั้งร้อยคงไม่มีใครมั่นใจได้เลยว่า บ้านหรืออาคารที่ตกลงปลงใจหลังนั้นๆ ดีและถูกโฉลก พร้อมทั้งสามารถส่งเสริมกับพื้นชะตาของคุณได้จริง แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากหรือ มีโอกาสน้อยที่จะเลือกได้ไม่มากนักก็ตาม แต่ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับพื้นชะตา ของคุณในภายหลังได้เช่นกัน ด้วยการตกแต่งเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องเพียงบางส่วนบางอย่าง เท่านั้น แต่ถ้าหากสามารถพิจารณาก่อนการตัดสินใจได้ในเบื้องต้นแล้ว ควรคำนึงตั้งแต่การเลือก ที่ดินว่าควรจะเลือกทำเลแบบใด โดยการสืบประวัติที่มาที่ไปของที่ดินแห่งนั่นเสียก่อน ซึ่งมีหลักใน การพิจารณาดังต่อไปนี้

ควรหลีกเลี่ยงที่ดินที่เคยเป็นสุสาน หรือที่ๆเคยฝังศพมาก่อน เพราะหากนำที่แบบนี้มา สร้างบ้านอยู่อาศัยย่อมไม่เจริญแน่นอน

ควรหลีกเลี่ยงที่ดินที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ไม่ควรนำที่ดินนั้นๆมาปลูก สร้างบ้านเรือนและอาคาร หรือแม้แต่ที่ดินที่มีกองขยะอยู่ด้านหน้าที่ดินก็ตาม เพราะจะส่ง ผลให้เกิดโรคภัยแปลกๆแก่ผู้ที่อยู่อาศัย

ไม่ควรนำที่ดินที่ใช้เป็นถนนหนทาง หรือเป็นทางเดิน ที่ใช้กันบ่อยๆ มานานแล้ว หากนำมา สร้างบ้านสร้างเรือนแล้ว จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยวุ่นวาย ไม่สงบ ไม่เจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน อีกทั้งยังจะเกิดโรคภัยแปลกๆขึ้นได้อีกด้วย

ไม่ควรนำที่ดินที่เป็นคลอง หรือริมคลอง แล้วถมเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ลักษณะที่ดินแบบนี้ จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่อย่างไม่สงบ วุ่นวาย ไม่เจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน

ไม่ควรนำที่ดินที่มีตอไม้ใหญ่ที่ถูกตัดทิ้งไว้ แต่ไม่ได้ถอนรากขุดโคนต้นออกให้หมดแล้ว ปล่อยรากทิ้งไว้ใต้พื้นดิน อย่านำมาสร้างบ้านหรืออาคารคร่อมอยู่ด้านบนเป็นอันขาด เพราะจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเป็นโรค หรือมีลักษณะเพี้ยนไม่ปกติ

ที่ดิน สวน ไร่ นา ที่เคยทำการเพาะปลูกมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นพืชผลชนิดใดก็ตาม ก่อนการ ปลูกสร้าง ควรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน ประเภทที่เอาดินมาไถ่กลบ ไม่รอการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จ เมื่อเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว จะถดถอย ล้มเหลว ไม่มีความ เจริญ

ที่ดินที่เป็นสถานที่ศึกษาหรือโรงเรียน จะต้องปล่อยให้นักเรียนรุ่นสุดท้าย จบสำเร็จการ ศึกษาก่อน จึงจะนำมาปลูกสร้างได้ หาไม่จะล้มเหลว ถดถอยได้เช่นกัน

ที่ดินที่เคยเป็นโรงฆ่าสัตว์ ไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเช่นกัน

ที่ดินที่เคยเป็นสมรภูมิรบ หรือบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยถูกฆาตกรรม ซึ่งแตกต่างจากการตาย โดยธรรมชาติ ก็จัดว่าเป็นบ้านอัปมงคลอีกเช่นกัน

ข้อควรพิจารณาในการสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือเลือกซื้อบ้านและบริเวณโดยรอบ

แทบจะทุกหมู่บ้าน ทุกโครงการ มักจะพบบ้านหลังใดหลังหนึ่งถูกแนวบ้านตรงข้ามชน ซึ่งจะส่งผลกระทบทางร้ายต่อผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นๆ โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธี การใช้สี และการดัดแปลงรูปทรงรั้ว หรือประตูบ้านก็ได้

หากหน้าบ้านหันสู่ทิศใต้ ไม่ควรสร้างบ้านให้มีลักษณะของประตูบ้านติ่งยื่นออกไปทาง ทิศใต้ เพราะทิศใต้แสดงถึงธาตุไฟ ไม่ควรออกแบบลักษณะรูปทรงที่ยื่นออกไปเสมือน เป็นการเน้นธาตุไฟที่อยู่หน้าบ้านอีก ควรจะปล่อยเป็นแนวเสมอกันจะดีกว่า

หากรูปทรงบ้านเป็นสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะเป็นธาตุดิน ถูกบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีรูปทรงเป็น ตึกสูงลักษณะธาตุไม้มาข่มอยู่ จะส่งผลกระทบให้เกิดความไม่สงบสุข เพราะด้วยลักษณะ ของรูปทรงเกิดการพิฆาตกัน

ก่อนการปลูกสร้างควรพิจารณาถึงบริเวณโดยรอบก่อนด้วยว่า ไม่ควรให้สิ่งปลูกสร้างสูง หรือเตี้ยกว่าเพื่อนบ้าน ควรอยู่ในระดับความสูงที่ไล่เลี้ยใกล้เคียงกัน เหตุเพราะลักษณะ ที่สูงกว่าจะเด่นกว่า ส่งผลกระทบให้ถูกเขม่นหรือเข้ากับคนอื่นได้ยาก แต่หากเตี้ยกว่าจะ ถูกข่มเอาได้

สิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ที่อยู่ซอยตัน ไม่ว่าจะเป็นหลังสุดท้ายด้านซ้ายหรือด้านขวา ก็ตาม ล้วนได้รับผลกระทบในทางลบเช่นกัน เพราะซอยตันจะทำให้กระแสหมุนเวียนของ พลัง เกิดการติดขัดถูกกีดกั้นให้ไม่ไหลเวียน แต่ถ้าหากปล่อยให้มีบริเวณเนื้อที่ว่างสุดซอย ระหว่างกำแพงของโครงการกับสิ่งปลูกสร้างหลังท้ายสุดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้ว ก็ จะช่วยให้กระแสของพลังหมุนเวียนได้อย่างราบเรียบ

ควรเลือกสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ทางโค้งลักษณะโอบอุ้มมากกว่าทางโค้งที่เฉือนออกจะดีกว่า

หลังจากได้ทำเลที่ตั้งและรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ควร พิจารณาก็คือ เรื่องของฤกษ์ยาม ก่อนการปลูกสร้างหรือเลือกเข้าอยู่ครั้งใดๆ ควรจะต้องวาง ฤกษ์ยามประกอบให้สอดคล้องกับทิศทางประธานบ้านและเจ้าชะตา เพื่อช่วยเสริมความเป็น สิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและผู้ร่วมอยู่อาศัย

สมศักดิ์ ชาคริตฐากูร

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน