ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่ดีเมื่อถึงเวลาต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ดี

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่ดีเมื่อถึงเวลาต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ดี ฮวงจุ้ยที่ดีต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญในสถานที่นั้นๆการปรับสถานที่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกลักษณะของความเป็นหยินและหยางรวมทั้งทิศทางลมปราณที่จะมีส่วนรวมในการเปลี่ยนแปลงและของที่ใช้นำมาเปลี่ยนแปลงก็ต้องให้ถูกกับสถานที่นั้นๆ

 

ฮวงจุ้ยที่ดีต้องมีการเปลี่ยนแปลง

การจะปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน บ้าน สถานที่ต่างๆก็ตามสามารถทำได้โดยมีหลักการอยู่ไม่กี่ข้อคือเริ่มจากการที่ต้องไปเข้าอยู่ในสถานที่แห่งใหม่โดยรวมไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านใหม่ อาคารใหม่หรือที่ดินใหม่หรือสถานที่เก่ามีอยู่แล้วแต่เข้าไปอยู่ใหม่ก็ตาม แนะนำให้ทำการปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยใหม่เพราะบ้านหรืออาคารนั้นมีสภาพเป็นหยิน เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ถ้าเป็นบุคคลจะเป็นหยางเพราะมีการเคลื่อนไหว ดังนั้นถ้าบ้านมีพลังที่สอดคล้องกับบุคคล ก็จะทำให้เสริมพลังของคนได้ หากปรับตามทิศทางที่ถูกต้องก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองได้ดังนั้นเคล็ดลับของกลไกพลังงาน คือการดึงพลังงานธรรมชาติจากภายนอกบ้าน เสริมด้วยสิ่งของหรือชัยภูมิที่เป็นหยาง เช่นช่องลม ถนน เครื่องปรับอากาศ น้ำล้น น้ำตกส่วนจุดที่ต้องการพลังหยิน เช่น โต๊ะสนาม เนินดิน ศาลา สวนหิน เฟอร์นิเจอร์และควรหาฤกษ์ยามในการนำเข้ามาใส่ในสถานที่ต่างๆ ถ้าสถานที่นั้นๆไม่สวยงาม เสื่อมโทรมแสดงว่าสถานที่นั้นได้ผ่านการใช้งานมานานและรวมถึงสถานที่นั้นได้เคยปรับฮวงจุ้ยมาแล้วและเมื่อใช้งานพลังฮวงจุ้ยจะลดลงจะเกี่ยวกับพลังลมปราณสิ่งแวดล้อมรอบอาคารเริ่มเสื่อมโทรมจะทำให้เกิดผลเสียในทางฮวงจุ้ยโดยเฉพาะเกิดความเสียหายต่างในอาคารหรือบ้านจะส่งผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยในสถานที่นั้น ส่วนอีกข้อคือถ้าสถานที่นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง รูปร่างของตัวเองหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกสิ่งปลูกสร้างที่ต้องมีการปรับปรุง เช่นการต่อเติมห้องครัว หรือห้องนอนของผู้พักอาศัยหรือต่อเติมส่วนของสำนักงานหรือกั้นห้องเป็นส่วนต่อเติมใหม่ หรือการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่เปล่าก็เช่นเดียวกันเมื่อสถานที่นั้นต้องการเปลี่ยนแปลงรูปทรงก็จะทำให้ลักษณะการสะสมพลังนั้นเปลี่ยนแปลงไป ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากๆตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกับคุณภาพฮวงจุ้ยมากกว่าการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยซ้ำ

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน