ฮวงจุ้ยเสริมเสน่ห์ ฮวงจุ้ยเสริมราศี เช็คฮวงจุ้ยเสริมความรัก

ฮวงจุ้ยเสริมเสน่ห์

ฮวงจุ้ยเสริมเสน่ห์ ฮวงจุ้ยเสริมราศี เช็คฮวงจุ้ยเสริมความรัก ฮวงจุ้ยเป็นวิชาที่เสริมสร้างความสงบร่มเย็นนำพาสิ่งที่ดีเข้ามาและนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเน้นในเรื่องของธาตุต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติรวมทั้งความร้อนและเย็นหรือที่เรียกกันว่าหยินหยางเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมนุษย์ตามธาตุธรรมชาติดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุทองฮวงจุ้ยจะเน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลัก

 

ฮวงจุ้ยเสริมเสน่ห์
ฮวงจุ้ยเสริมเสน่ห์

 

ฮวงจุ้ยเสริมเสน่ห์

ผู้ศึกษาวิชา 風水(ฮวงจุ้ย) ที่แท้จริงย่อมทราบถึงหลักวิชาการคำนวนเสริมสร้างเสน่ห์ดังกล่าวได้ ด้วยการจัดวางสิ่งของบางอย่างในตำแหน่งที่เสริมเสน่ห์หรือตำแหน่งแห่งความรักเพื่อความนิยม ชมชอบ ที่ชาวจีนเรียกขานกันว่า 桃花 (ถ่อฮวย) นั่นเอง

ตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) มีลักษณะความหมายเทียบเท่าตำแหน่งเสน่ห์เมตตามหานิยมที่เรา ชาวไทยรู้จักกันโดยทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนการกำหนดวางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) ดังต่อไปนี้

  1. ลักษณะการกำหนดตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) ของแต่ละบุคคล สามารถหาได้จากราศีปีเกิดสัมพันธ์กับหลักเบญจธาตุ และทิศทาง

  2. เมื่อสามารถกำหนดตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) ของบุคคลแต่ละคนแล้ว ให้นำวัสดุสิ่งของที่มี คุณลักษณะที่ส่งเสริมพื้นชะตาราศีไปวางไว้ในตำแหน่งนั้นๆ อาทิเช่น แจกันสีต่างๆพร้อมดอกไม้ สด หรือกระตุ้นด้วยน้ำพุ หรือตู้ปลาแทนสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมได้เช่นกันเพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างง่ายๆยิ่งขึ้น จึงขอแนะนำตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) โดยคำนวนจาก ราศีประจำปีเกิด กำหนดเป็นทิศทางตำแหน่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาซินแสฮวงจุ้ยอีกต่อไปได้ดังนี้

1. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีชวด หรือปี 子 (จื้อ) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ ตะวันตกตรงๆ ประมาณ 270 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุทอง โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคสีขาว หรือ จะเป็นโลหะก็ได้ ประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีขาว 13 ดอก แบ่งเป็น 4 ดอกเตี้ย 9 ดอกสูง หรือ 4 ดอกสูง 9 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะวางตู้ปลาโดยมีจำนวนปลาสีทองต่างชนิดกันทั้งหมด 13 ตัว แบ่ง เป็นชนิดละ 4 ตัว และ 9 ตัว ในตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

2. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีฉลู หรือปี 丑 (ทิ่ว) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศใต้ ตรงๆ ประมาณ 180 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุไฟ โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคสีแดง ประดับประดา ด้วยดอกไม้สด สีแดง 9 ดอก แบ่งเป็น 2 ดอกเตี้ย 7 ดอกสูง หรือ 2 ดอกสูง 7 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะ วางตู้ปลา โดยมีจำนวนปลาสีแดงต่างชนิดกันทั้งหมด 9 ตัว แบ่งเป็นชนิดละ 2 ตัว และ 7 ตัว ใน ตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

3. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีขาล หรือปี 寅 (เอี๊ยง) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ ตะวันออกตรงๆ ประมาณ 90 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุไม้ โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคหรือทำด้วย ไม้สีเขียวก็ได้ ประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีเขียว 11 ดอก แบ่งเป็น 3 ดอกเตี้ย 8 ดอกสูง หรือ 3 ดอกสูง 8 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะวางตู้ปลา โดยมีจำนวนปลาสีเขียวต่างชนิดกันทั้งหมด 11 ตัว แบ่ง เป็นชนิด ละ 3 ตัว และ 8 ตัว ในตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

4. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีเถาะ หรือปี 卯 (เบ้า) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ เหนือตรงๆ ประมาณ 360 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุน้ำ โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน 7 ดอก แบ่งเป็น 1 ดอกเตี้ย 6 ดอกสูง หรือ 1 ดอกสูง 6 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะวางตู้ปลา โดยมีจำนวนปลาสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ต่างชนิดกันทั้งหมด 7 ตัว แบ่งเป็น ชนิดละ 1 ตัว และ 6 ตัว ใน ตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

5. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีมะโรง หรือปี 辰 (ซิ้ง) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ ตะวันตกตรงๆ ประมาณ 270 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุทอง โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคสีขาว หรือ จะเป็นโลหะก็ได้ ประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีขาว 13 ดอก แบ่งเป็น 4 ดอกเตี้ย 9 ดอกสูง หรือ 4 ดอกสูง 9 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะวางตู้ปลาโดยมีจำนวนปลาสีทองต่างชนิดกันทั้งหมด 13 ตัว แบ่ง เป็นชนิดละ 4 ตัว และ 9 ตัว ในตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

6. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีมะเส็ง หรือปี 巳 (จี๋) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทาง ทิศใต้ตรงๆ ประมาณ 180 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุไฟ โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคสีแดง ประดับ ประดาด้วยดอกไม้สด สีแดง 9 ดอก แบ่งเป็น 2 ดอกเตี้ย 7 ดอกสูง หรือ 2 ดอกสูง 7 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะ วางตู้ปลา โดยมีจำนวนปลาสีแดงต่างชนิดกันทั้งหมด 9 ตัว แบ่งเป็นชนิดละ 2 ตัว และ 7 ตัว ใน ตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

7. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีมะเมีย หรือปี 午 (โง้ว) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ ตะวันออกตรงๆ ประมาณ 90 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุไม้ โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคหรือทำด้วย ไม้สีเขียวก็ได้ ประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีเขียว 11 ดอก แบ่งเป็น 3 ดอกเตี้ย 8 ดอกสูง หรือ 3 ดอกสูง 8 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะวางตู้ปลา โดยมีจำนวนปลาสีเขียวต่างชนิดกันทั้งหมด 11 ตัว แบ่ง เป็นชนิดละ 3 ตัว และ 8 ตัว ในตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

8. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีมะแม หรือปี 未 (บี่) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ เหนือตรงๆ ประมาณ 360 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุน้ำ โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน 7 ดอก แบ่งเป็น 1 ดอกเตี้ย 6 ดอกสูง หรือ 1 ดอกสูง 6 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะวางตู้ปลา โดยมีจำนวนปลาสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ต่างชนิดกันทั้งหมด 7 ตัว แบ่งเป็นชนิดละ 1 ตัว และ 6 ตัว ในตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

9. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีวอก หรือปี 申 (ซิง) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ ตะวันตกตรงๆ ประมาณ 270 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุทอง โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคสีขาว หรือ จะเป็นโลหะก็ได้ ประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีขาว 13 ดอก แบ่งเป็น 4 ดอกเตี้ย 9 ดอกสูง หรือ 4 ดอกสูง 9 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะวางตู้ปลาโดยมีจำนวนปลาสีทองต่างชนิดกันทั้งหมด 13 ตัว แบ่ง เป็นชนิดละ 4 ตัว และ 9 ตัว ในตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

  1. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีระกา หรือปี 酉 (อิ้ว) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ ใต้ตรงๆ ประมาณ 180 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุไฟ โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคสีแดงประดับประดา ด้วยดอกไม้สดสีแดง 9 ดอก แบ่งเป็น 2 ดอกเตี้ย 7 ดอกสูง หรือ 2 ดอกสูง 7 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะ วางตู้ปลา โดยมีจำนวนปลาสีแดงต่างชนิดกันทั้งหมด 9 ตัว แบ่งเป็นชนิดละ 2 ตัว และ 7 ตัว ใน ตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

11. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีจอ หรือปี 戌 (สุก) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ ตะวันออกตรงๆ ประมาณ 90 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุไม้ โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคหรือทำด้วย ไม้สีเขียวก็ได้ ประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีเขียว 11 ดอก แบ่งเป็น 3 ดอกเตี้ย 8 ดอกสูง หรือ 3 ดอกสูง 8 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะวางตู้ปลา โดยมีจำนวนปลาสีเขียวต่างชนิดกันทั้งหมด 11 ตัว แบ่ง เป็นชนิดละ 3 ตัว และ 8 ตัว ในตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

12. บุคคลที่มีราศีเกิดประจำปีกุน หรือปี 亥 (ไห) ทิศทางตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) อยู่ทางทิศ เหนือตรงๆ ประมาณ 360 องศา เป็นทิศทางประจำธาตุน้ำ โดยใช้แจกันดอกไม้เซรามิคสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน 7 ดอก แบ่งเป็น 1 ดอกเตี้ย 6 ดอกสูง หรือ 1 ดอกสูง 6 ดอกเตี้ยก็ได้ หรือจะวางตู้ปลา โดยมีจำนวนปลาสีฟ้าหรือสีน้ำเงินต่างชนิดกันทั้งหมด 7 ตัว แบ่งเป็นชนิดละ 1 ตัว และ 6 ตัว ในตำแหน่งนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

การวางตำแหน่งประจำทิศทางตามโทนสีและจำนวนของดอกไม้ในแจกัน หรือปริมาณและสีสีน ของปลาในตู้ปลา ให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางตามตำแหน่ง 桃花 (ถ่อฮวย) ดังกล่าว จะ ช่วยเสริมสร้างให้เกิดเสน่ห์เมตตามหานิยม ใครเห็นใครก็ชอบ ใครเห็นใครก็รัก กับเจ้าของพื้น ชะตาราศี ที่มีผลต่ออาคารหรือสถานที่นั้นๆให้มากยิ่งๆขึ้นไป

สมศักดิ์ ชาคริตฐากูร

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน