เรียนรู้การดูลายมือเรียนลายเส้นบนฝ่ามือเช็คดูลายมือดีและร้าย

การเรียนรู้ลายมือ

เรียนรู้การดูลายมือเรียนลายเส้นบนฝ่ามือเช็คดูลายมือดีและร้าย การเรียนรู้เป็นสิ่งดีเพราะการเรียนลายมือนั้นลายมือแต่ละคนไม่เหมือนกันลายมือเป็นศาสตร์หนึ่งของการดูชะตาชีวิตตัวเราเองการดูลายมือถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความแม้นยำมากเพราะลายมือแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นลายมือที่เราเป็นคนลิขิตขึ้นมาเองการที่เราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องดีที่จะเกิดกับเราก็ตามดูลายเส้นบนมือก็สามารถบอกเราได้

 

การเรียนรู้ลายมือ
การเรียนรู้ลายมือ

เรียนรู้การดูลายมือ

คนที่ตายโดยอุบัติเหตุมีเส้นที่แสดงถึงเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

ความหมายตามลายมือ

หมายเลข ๑-๑

เส้นเสาร์ปลายเป็นดอกจัน หมายถึง การเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ

หมายเลข ๒-๒

เส้นมาจากเนินอังคารถึงอังคารนอกและใน แสดงถึงการตายหมู่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้

หมายเลข ๓-๓

เส้นเดินทางมาจากเส้นชีวิตไปถึงเนินจันทร์ และมีดอกจันหมายถึงอุบัติเหตุใหญ่จากการเดินทางโดยเครื่องบินตก.

ต้อย ตุลา

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน