งานด่วนพิเศษทำนอกเวลางานเสริมทำช่วงเย็นงานทำวันหยุดรายได้ดี

งานด่วนพิเศษทำนอกเวลา

งานด่วนพิเศษทำนอกเวลางานเสริมทำช่วงเย็นงานทำวันหยุดรายได้ดีในภาวะที่ค่าครองชีพที่สูงขึ้นหลายคนมองหางานเสริมเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนี้เป็นงานที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพราะทำงานง่ายมีอิสระในการทำงานเลือกเวลาสถานที่การทำงานได้เองใช้เวลน้อยวันละ2-3ชั่วโมงต่อวันคนที่มีงานประจำหรือนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายได้สามารถมาทำได้ทันทีรับรองมีรายได้แน่นอนและมีทีมสอนการทำงานให้เป็นก่อนรับงานไปทำ

 

งานด่วนพิเศษทำนอกเวลา
งานด่วนพิเศษทำนอกเวลา

งานด่วนพิเศษทำนอกเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
-รับผิดชอบงานที่ทำได้ดี
-พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน

เอกสารการสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1ชุด

สนใจงาน:งานด่วนพิเศษทำนอกเวลา

-สถานที่ติดต่อ ห้างMAXVALU(ตรงข้ามราชภัฎพระนคร)
-สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อคุณชญาภา
-รถประจำทางที่ผ่าน ปอ.59,95,554,524,150,356

บันทึก