งานทำช่วงเย็น งานทำเวลาว่าง งานอิสระเพิ่มรายได้

หาคนทำงานเสริม

แนะนำ… งานทำช่วงเย็น งานทำเวลาว่าง งานอิสระเพิ่มรายได้ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีรายได้เพิ่ม มีเวลาว่าง 2-3 ชั่วโมงต่อวัน ไม่เสียเวลางานประจำหรือเวลาเรียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการหารายได้แบ่งเบาภาระของครอบครัว สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้ รายได้ที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ทำ รับรองมีรายได้แน่นอน

งานทำช่วงเย็น
งานทำช่วงเย็น

คุณสมบัติ
– ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
– รับผิดชอบงานที่ทำได้
– พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน
– ไมต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

เอกสารสมัครงาน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด
– สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1ชุด(ยกเว้นธนาคารออมสินและธกส)

สนใจ งานทำช่วงเย็น
– สถานที่ติดต่อ อาคารอิออน (ตรงข้ามราชภัฎพระนคร) ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ
– สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ คุณธนเดช (ทุกวัน) เวลา 08.30 -19.00 น.
– รถประจำทางที่ผ่าน ปอ.59,150,95,356,554,524

บันทึก