งานพิเศษทำทีบ้าน รายได้ดี

งานพิเศษทำที่บ้าน รายได้ดี

สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริม ด้วยการทำงานพิเศษ เพียง 2-3 ชั่วโมง/วันกับ บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

งานพิเศษทำทีบ้าน รายได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีเวลาทำงานได้ 2-3 ชั่วโมง/วัน
3. สามารถเดินทางเข้ามาเรียนรู้งานได้
4. มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย

ลักษณะงาน
กระจายสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงาน
จัดเตรียมไว้ให้ (ไม่ใช่งานขาย/ถูกต้องตามกฎหมาย ได้เงินจริง 100%)

เอกสารในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (หน้าแรก) 1 ฉบับ

สมัครงานหรือสอบถามเพิ่มเติม
คุณชญาภา สำนักงานเปิดทุกวัน เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
อาคารอิออน ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง 29ก.,59,95ก,150,356,ปอ.59,
ปอ.513,ปอ.356,ปอ.523,ปอ.554,ปอ.524,รถตู้ปากเกร็ด

บันทึก