งานพิเศษรายได้ดี งานพิเศษวันหยุด งานเสาร์อาทิตย์ เชิญค่ะ

งาน Par time 58

หากคุณกำลังเบื่องานประจำ แต่ยังต้องทนทำอยู่่ งานพิเศษรายได้ดี งานพิเศษวันหยุด งานเสาร์อาทิตย์ อาจจะช่วยให้คุณเจอทางเลือกใหม่ๆ ที่อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ เพราะทุกอย่างที่เข้ามาล้วนเป็นโอกาสทั้งสิ้น อยู่ที่ตัวเราเองจะไข่วคว้าหรือปล่อยให้โอกาสนั้นเลยผ่านไปอย่างน่าเสียดาย…

งานพิเศษรายได้ดี
งานพิเศษรายได้ดี

สอบถามเพิ่มเติมที่
คุณธนเดช ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 20.00 น.

คุณสมบัติพื้นฐาน
* ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
* มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
* พักอาศัยในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
* จบการศึกษาระดับ ม. 3 ขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงานเสาร์อาทิตย์
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
* สำเนาบัญชีธนาคาร (หน้าแรก) 1 ฉบับ

สถานที่สมัครทำงานพิเศษรายได้ดี
อาคารอิออน ตรงข้ามม.ราชภัฏพระนคร
ถ.แจ้งวัฒนะ บางเขน กทม. 10220

บันทึก