พิเศษสุดงานเสริมรับฤดูร้อนงานเพิ่มรายได้งานมั่นคงทำเวลาว่างๆ

งานเสริมรับฤดูร้อน

พิเศษสุดงานเสริมรับฤดูร้อนงานเพิ่มรายได้งานมั่นคงทำเวลาว่างๆใช้เวลาช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกงานประจำมีเวลว่างวันละ2-3ชั่วโมงต่อวันในการทำงานเสริมเพิ่มรายได้สามารถเลือกเวลาและสถามที่ทำงานได้เองโดยมีทีมสอนการทำงานให้เป็นก่อนรับงานกลับไปทำ รายได้ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ทำรับรองมีรายได้แน่นอนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

งานเสริมรับฤดูร้อน
งานเสริมรับฤดูร้อน

งานเสริมรับฤดูร้อน

คุณสมบัติที่เปิดรับ

-ผู้สมัครต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
-ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
-รับผิดชอบงานที่ทำได้ดี
-พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน

เตรียมเอกสารที่ใช้สมัครงาน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1ชุด

สนใจงาน:งานเสริมรับฤดูร้อน

-สถานที่ติดต่อห้างMAXVALU (ตรงข้ามราชภัฎพระนคร)ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ
-สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่คุณชญาภา (ทุกวันเวลา 08.30น.-19.00น.)
-รถประจำทางที่ผ่าน ปอ.59,150,95,356,554,524

บันทึก