งานเสริมหลังเลิกงาน งานเสริมหลังเลิกเรียน เชิญที่นี่ค่ะ

งานเสริมหลังเลิกงาน
งานเสริมหลังเลิกงาน

ค่าครองชีพถีบตัวสูงตลอดเวลา งานเสริมหลังเลิกงาน หรือ งานเสริมหลังเลิกเรียน เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่ทำงานประจำและต้องการรายได้เพิ่ม น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่ต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง หลังจากภารกิจประจำวัน กำหนดเวลาการทำงานเสริมของตนเองได้…

งานเสริมหลังเลิกงาน
งานเสริมหลังเลิกงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณธนเดช (ทุกวัน) เวลา 08.00 – 20.00 น.

คุณสมบัติพื้นฐาน
* หญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
* พักอาศัยในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
* วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม.3
* มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้มอบหมาย

สมัครงานเสริมพร้อมเอกสาร
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
* สำเนาบัญชีธนาคาร (หน้าแรก) 1 ฉบับ

สมัครงานเสริมหลังเลิกเรียนได้ที่
อาคารอิออน (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
ถ.แจ้งวัฒนะ บางเขน กทม. 10220

บันทึก