หางานเสริมพิเศษสร้างรายได้เวลาว่าง

หางานเสริมพิเศษสร้างรายได้เวลาว่างสำหรับคนที่มีเวลา3-4ชั่วโมงต่อวันต้องการมีรายได้เสริมทำที่บ้านได้สามารถทำเป็นอาชีพหลักได้จ่ายเป็นรายวันและขึ้นกับจำนวนงานที่ทำมีความสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้จะได้เปรียบในการทำงาน

หางานเสริมพิเศษสร้างรายได้เวลาว่าง

คุณสมบัติหางานเสริมพิเศษสร้างรายได้เวลาว่าง
-อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต
-ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
-ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน มีทีมสอนงานให้
-เลือกเวลาทำงานและสถานที่ทำงานได้เอง

เตรียมเอกสารสมัครหางานเสริมพิเศษสร้างรายได้เวลาว่าง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1ฉบับ
-พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่