การนอนหลับสามารถช่วยล้างพิษเป็นส่วนหนึ่งป้องกันโรคความจำเสื่อม

ท่านอนบอกลักษณะนิสัย

การนอนหลับสามารถช่วยล้างพิษเป็นส่วนหนึ่งป้องกันโรคความจำเสื่อม การนอนหลับถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดและยังสามารถช่วยป้องกันโรคได้อีกด้วยโดนเฉพาะโรคความจำเสื่อมเพราะการนอนหลับช่วยล้างพิษออกจากสมองได้โดยมีตัวโปรตีนที่ชื่อว่าเบต้า อะไมลอยด์เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสมอง

 

การนอนหลับช่วยล้างพิษ

จากการวิจัยพบว่าการนอนหลับสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ ช่วยให้มีอายุยืนยาว การนอนหลับสามารถช่วยล้างพิษในสมองได้การนอนหลับสามารถกำจัดโปรตีนที่เป็นพิษออกจากสมองได้ โดยโปรตีนมีชื่อว่าเบต้า อะไมลอยด์เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายหากในสมองของใครมีมากจะเกิดโรคความจำเสื่อม ดังนั้นการนอนหลับจึงมีความเชื่อมโยงกับโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก ผลจากการวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่จำนวน70 คนโดยมีอายุเฉลี่ย76 ปีพบว่าคนที่นอนน้อยและคนที่มีประสบการณ์การนอนน้อยจะมีปริมาณโปรตีนตัวนี้สูง ระบุว่าการล้างพิษออกจากสมองจะทำงานเป็น10เท่าในระหว่างการนอนหลับทั้งนี้สมองที่ได้รับการพักผ่อนจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจ

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน