การมีบุตรยากไม่ใช่ปัญหาต่อไปมีนวัตกรรมการปฏิสนธินอกร่างกาย

การมีบุตรยากกับการนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปการปฏิสนธินอกร่างกายถือเป็นทางเลือกใหม่หรือการทำเด็กหลอดแก้วเป็นแนวใหม่ในการรักษาผู้มีบุตรยาก ปัจจุบันมีสามีภรรยาทั่วโลกที่ประสบปัญหามีบุตรยากถึงร้อยละ15ในประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลงสาเหตุที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสเปิร์มหรือตกไข่ความผิดปกติของฮอร์โมนและโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองทั้งหญิงและชาย

 

การมีบุตรยากกับการนวัตกรรมใหม่

บริษัทในการพัฒนาโซลูชั่นด้านการปฏิสนธินอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization: IVF) เผยทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยการปฏิสนธินอกร่างกาย ซึ่งจะทำให้ชีวิตของผู้เข้ารับการรักษาง่ายขึ้น

ปัจจุบัน มีคู่สามีภรรยาทั่วโลกที่ประสบปัญหามีบุตรยากถึงร้อยละ 15 ในส่วนของประเทศไทย มีอัตราการเกิดของประชากรลดลงจาก เด็ก 4.9 คนต่อผู้หญิง 1 คน (ค.ศ. 1975) เป็น เด็ก 1.6 คนต่อผู้หญิง 1 คน (ค.ศ. 2013) ซึ่งถือว่าต่ำกว่าระดับที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ เด็ก 2.1 คนต่อผู้หญิง 1 คน เพื่อรักษาระดับจำนวนประชากรในปัจจุบัน

ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) เป็นโรคที่บั่นทอนความสามารถของร่างกายในการทำหน้าที่พื้นฐานด้านการสืบพันธุ์ โดยเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสเปิร์มหรือตกไข่ ปัญหาความผิดปกติของท่อรังไข่หรือมดลูก ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) การแท้งลูกบ่อย ตลอดจนความผิดปกติของฮอร์โมนและโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (Autoimmune) ในทั้งชายและหญิง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก เผยว่า วิธีการรักษาบางอย่างที่ใช้รักษาภาวการณ์มีบุตรยาก รวมถึงการผ่าตัด รักษาด้วยฮอร์โมน ผสมเทียมและการปฏิสนธินอกร่างกาย ล้วนใช้เวลานานและสร้างความเจ็บปวด แต่วิธีการรักษาแบบใหม่ของเอ็มเอสดีจะช่วยลดภาระของผู้หญิงที่ประสบปัญหาในการตั้งครรภ์ที่ต้องฉีดฮอร์โมนทุกวัน วิธีการคือ ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเคิลชนิดออกฤทธิ์นาน (Sustained Release) ตัวแรก เพื่อกระตุ้นและรักษาอัตราการเติบโตของรังไข่ (Follicular Growth) ในหลายระยะตลอดทั้งสัปดาห์ การฉีดฮอร์โมนในปริมาณที่แนะนำ 1 ครั้งอาจใช้แทนการฉีดฮอร์โมน FSH แบบเดิม ซึ่งฉีดใต้รูขุมขนเพื่อกระตุ้นรังไข่ภายใต้การควบคุม (Controlled Ovarian Stimulation: COS) ทุกวัน ต่อเนื่อง 7 วันแรก

วิธีการรักษาใหม่นี้ ช่วยให้ความหวังกับผู้หญิงจำนวนมากที่ประสบกับความเครียดทางอารมณ์และร่างกายจากภาวะมีบุตรยาก โดยการให้ฟอลลิเคิล สติมิวเลติง ฮอร์โมน (Follicle Stimulating Hormone หรือ FSH) ชนิดออกฤทธิ์นาน ประโยชน์สำคัญประการหนึ่งของการใช้วิธีรักษาการมีบุตรยากรูปแบบใหม่นี้ คือ มีขั้นตอนการรักษาน้อย
โดยเดลินิวส์

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน