การลงทุนยุคดอกเบี้ยต่ำ การลงทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น หุ้นกู้

การลงทุนยุคดอกเบี้ต่ำ

การลงทุนยุคดอกเบี้ยต่ำ ช่องทางในการลงทุนรูปแบบหนึ่งเช่นการลงทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นผลตอบแทนจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ส่วนหุ้นกู้จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นกู้อยู่ในรูปแบบของดอกเบี้ยโดยมีการจ่าย3-6เดือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทและดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี แต่การลงทุนมีความเสี่ยงต้องเลือกและตัดสินใจในการลงทุนให้ดี

 

การลงทุนยุคดอกเบี้ต่ำ
การลงทุนยุคดอกเบี้ต่ำ

การลงทุนยุคดอกเบี้ยต่ำ

ปัญหาหนึ่งที่ผู้ฝากเงินพบในปัจจุบันคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่ำ เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 0.5% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอยู่ที่ประมาณ 1-3% ต่อปี ดังนั้นผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ แต่อยากมีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
แนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยกองทุนประเภทนี้มีการลงทุนในเงินฝาก พันธบัตร และหุ้นกู้ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี อัตราผลตอบแทนประมาณ 1-3% ต่อปี ผลตอบแทนจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี จุดเด่นของกองทุนประเภทนี้ นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ต่ำแล้ว คือเรื่องสภาพคล่องที่ใกล้เคียงเงินฝากออมทรัพย์ เพราะหากต้องการใช้เงิน จะสามารถขายกองทุน และได้รับเงินในวันทำการถัดไป (T+1)
สำหรับเงินก้อนที่เป็นเงินเย็น ยังไม่มีแผนว่าจะใช้ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า การลงทุนในหุ้นกู้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยหุ้นกู้เป็นตราสารทางการเงินที่บริษัทออกเพื่อระดมทุนจากประชาชนไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นกู้อยู่ในรูปแบบของดอกเบี้ย โดยมีการจ่ายทุก 3 หรือ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท และดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% การลงทุนหุ้นกู้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากหรือพันธบัตรที่มีอายุเท่ากัน แต่หุ้นกู้จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่า เพราะหากบริษัทล้มละลาย นักลงทุนมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินต้นกลับคืนมา
โดย K-Expert Action

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน