การเเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเพราะคุณคือเสาหลักครอบครัว

เตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเพราะคุณคือเสาหลักครอบครัวในการหารายได้ที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หรือลูกหลานเพียงแค่ความมั่นคงที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวก็ต้องมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินและต้องเลี่ยงภัยทั้งหลายด้วยการทำประกันรวมทั้งสร้างมรดกเงินก้อนไว้ให้ลูกหลาน ทุกสิ่งคือการเตรียมพร้อม

 

เตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน

หากคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวในการหารายได้ มีพ่อแม่ที่ต้องดูแล หรือลูกหลานที่ยังต้องเลี้ยงดู จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน แม้วันนี้คุณจะมีอาชีพหรือหน้าที่การงานที่มั่นคงที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายๆ ก็มิอาจรับประกันได้ว่า เพียงแค่ความมั่นคงในหน้าที่การงานจะช่วยให้ครอบครัวมั่นคงได้ ซึ่งความพร้อมด้านการเงินที่คุณซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวควรสร้างไว้เพื่อคนที่คุณรัก มีดังนี้

สำรองเงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

คนเรามีโอกาสประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องใช้จ่ายเงินโดยที่เราไม่ได้คาดการณ์มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ค่าซ่อมแซมรถยนต์หรือบ้านเรือน หรือเกิดตกงานขาดรายได้ ซึ่งหากคุณมิได้มีเงินเพียงพอเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือมีเงินสำรองไว้ใช้จ่าย อาจต้องหาหยิบยืมจากญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือแหล่งเงินกู้อื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของครอบครัวได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้น แนะนำให้มีการเก็บออมเงินไว้สักก้อนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และสำหรับผู้มีครอบครัว แนะนำว่า ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว เช่น มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท ก็ควรมีเงินสำรองส่วนนี้ไว้ 30,000 x 6 = 180,000 บาท เป็นต้น โดยเงินดังกล่าว สามารถเลือกเก็บออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากที่สามารถเบิกถอนได้ทันทีเมื่อต้องการใช้เงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งมีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินฝากออมทรัพย์

เสี่ยงภัยทั้งหลายลดได้ด้วยประกัน

คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า บ้านและรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่ทุกคนรักและหวงแหน แต่ทราบหรือไม่ว่าบ้านและรถยนต์มีโอกาสถูกภัยคุกคามได้หลายรูปแบบ เช่น รถชน ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ดังนั้น การสร้างความคุ้มครองให้กับทรัพย์สินของเราจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยแนะนำให้ทำ “ประกันภัยรถยนต์” เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ก็ไม่ได้เป็นจำนวนเงินน้อยๆ อาจส่งผลกระทบต่อเงินออมที่มีอยู่ ซึ่งการทำประกันภัยรถยนต์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ก็ควรทำ “ประกันอัคคีภัยบ้าน” โดยเลือกแบบที่ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การโจรกรรม ภัยระเบิด ภัยจากการถูกรถชน รวมถึงภัยน้ำท่วม ซึ่งเบี้ยประกันภัยบ้านถือว่าเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาบ้านทั้งหลัง และสำหรับครอบครัวที่ซื้อบ้านด้วยการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ควรทำ “ประกันหนี้สิน” โดยให้ทุนประกันครอบคลุมจำนวนหนี้สิน เพราะหากผู้เอาประกันซึ่งเป็นเสาหลักครอบครัวเสียชีวิตลง เงินที่ได้รับจากบริษัทประกันจะนำมาชำระคืนหนี้สินบ้าน ช่วยให้ไม่เป็นภาระแก่คู่ชีวิตหรือคนที่คุณรัก

สร้างมรดกเงินก้อนให้ลูกหลาน

ไม่มีใครอยากให้คนในครอบครัวต้องจากไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือภาระทางการเงินของครอบครัว คุณซึ่งเป็นเสาหลักหรือกำลังสำคัญในการเลี้ยงดูครอบครัวควรสร้างหลักประกันทางการเงินให้คนที่คุณรัก หลักประกันที่ว่านี้อาจเป็นทรัพย์สินเงินทองที่คุณเก็บออมไว้ ซึ่งครอบครัวสามารถใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพต่อไป ทั้งนี้ การสร้างมรดกหรือมีเงินก้อนให้ลูกหลาน นอกจากการเก็บออมเงินแล้ว การทำประกันชีวิตก็เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ โดยขอแนะนำ“ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ” เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในวงเงินสูง แต่เบี้ยประกันภัยต่ำ โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต

หากคุณเป็นเสาหลักของครอบครัว การวางแผนสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยการกันเงินออมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และทำประกันเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงช่วยสร้างความอุ่นใจว่าอย่างน้อยก็มีเงินจากการทำประกันเป็นเงินทุนสำหรับดำเนินชีวิตต่อไปของคนที่คุณรัก
โดยเดลินิวส์

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน