การไม่ล้างแอร์เป็นเวลานานสะสมเชื้อโรคเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบ

การไม่ล้างแอร์สะสมเชื้อโรค

การไม่ล้างแอร์สะสมเชื้อโรค การไม่ล้างแอร์เป็นเวลานานสะสมเชื้อโรคเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบหรือที่เรียกว่าปอดบวม เกิดอาการหายใจหอบ เหนื่อยอาจมีอันตรายถึงชีวิตเป็นโรคร้ายเฉียบพลันชนิดหนึ่ง ในตัวแอร์มีความชื้นก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคมีทั้งแบคทีเรีย ไวรัสหรือเชื้อราซึ่งหากหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

 

การไม่ล้างแอร์สะสมเชื้อโรค
การไม่ล้างแอร์สะสมเชื้อโรค

การไม่ล้างแอร์สะสมเชื้อโรค

แอร์ที่ใช้กันเพื่อคลายร้อน ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ทำงาน ที่บ้าน โรงแรม หรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้านั้น เมื่อไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานาน ๆ จะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอักเสบโดยไม่รู้ตัว ซึ่งทางกรมอนามัยแนะควรล้างแอร์เป็นประจำ เพราะหากได้รับเชื้อสะสมเป็นเวลานานอาจเสี่ยงเกิดโรค

“โรคปอดอักเสบ” (Pneumonia) หรือที่นิยมเรียกกันว่า ปอดบวม หมายถึง การอักเสบของเนื้อปอด มีหนองขัง บวม ส่งผลให้ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ทำให้การหายใจสะดุด เกิดอาการหายใจหอบ เหนื่อย ซึ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ จึงนับว่าเป็นโรคร้ายเฉียบพลันชนิดหนึ่ง

โรคนี้สามารถเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลัก คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ และปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แต่โดยทั่วไปมักพบปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ ทั้งจากไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ซึ่งสาเหตุจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ และสภาพแวดล้อม

แล้วการที่ไม่ล้างทำความสะอาดแอร์ ปล่อยให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคแล้วนำไปสู่โนโรคนั้นเกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าวอย่างไร “เพราะในแอร์มีความชื้นทั้งจากตัวแอร์และท่อของแอร์ ที่อาจก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสหรือเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิจิโอเนลลานิวโมฟิวลา ซึ่งหากหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้”

โดยโรคปอดอักเสบจะมีลักษณะอาการ 2 แบบคือ แบบปอดอักเสบรุนแรง มีไข้สูง ไอ หนาวสั่น เรียกว่าโรคลิเจียนแนร์ และแบบที่มีลักษณะคล้ายไข้หวัดใหญ่ เรียกไข้ปอน ตีแอกหรือปอนเตียก โดยผู้ป่วยโรคปอดอักเสบมักมีอาการแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ อายุของผู้ป่วย และความรุนแรงของโรค

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนำมาก่อน เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ในบางรายอาจมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย ร้องกวนและงอแง ผู้ป่วยบางรายจะมีหนาวสั่นได้

ดังนั้นการป้องกันโรค ทางหนึ่งที่สามารถทำได้ คือ การล้างทำความสะอาดแอร์เป็นประจำ โดยดูตามความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อมและการใช้งาน ทั้งนี้กรมอนามัยแนะ สำหรับแอร์แบบระบบรวมควรเปิดน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นให้แห้งเมื่อไม่ได้ใช้ทำความสะอาดขัดถูคราบไคลตะกอน เติมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อรา และทำความสะอาดหอหล่อเย็นอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน ไม่ให้มีตะไคร่เกาะ

ส่วนแอร์ในห้องพัก ต้องทำความสะอาดถาดรองน้ำที่หยดจากท่อคอยส์เย็นทุก1-2 สัปดาห์ ไม่ให้มีตะไคร่เกาะหรือใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน ตามมาตรฐานประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุม เชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งของอาคารในประเทศไทย และสำหรับแอร์ที่ใช้ตามบ้านเรือน

และเมื่อเปิดแอร์ควรสังเกตว่าอากาศที่ออกมาจากแอร์มีกลิ่นเหม็น หรือมีกลิ่นอับหรือไม่ หากมีกลิ่นในเบื้องต้น ควรล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ในแอร์ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หากล้างทำความสะอาดแล้วกลิ่นไม่หาย ควรเรียกช่างเพื่อทำความสะอาดแบบเต็มระบบ

สุดท้ายนี้โปรดสังเกต!! หากมีอาการไข้ ไอ หอบ ควรรีบพามาพบแพทย์โดยเร็ว เพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคปอดอักเสบเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน