คนเราเริ่มหลงลืม เรื่องง่ายๆก็จำไม่ได้

คนเราเริ่มหลงลืม เรื่องง่ายๆก็จำไม่ได้

ถ้าวันหนึ่งคนเราเริ่มหลงลืม คงสร้างความปั่นป่วนในชีวิตมิใช่น้อยเรื่องง่ายๆก็จำไม่ได้ มีการสำรวจทางออนไลน์เพื่อหาจุดเริ่มต้นของอาการขี้หลงลืม

 

คนเราเริ่มหลงลืม เรื่องง่ายๆก็จำไม่ได้

 

คนเราเริ่มหลงลืม เรื่องง่ายๆก็จำไม่ได้

คนเราใช้สมองเพื่อจดจำเรื่องต่างๆ ทุกวี่วัน แต่ถ้าวันหนึ่งประสิทธิภาพการจดจำเริ่มถดถอยลงไปล่ะ คงสร้างความปั่นป่วนในชีวิตมิใช่น้อย ล่าสุดที่สหราชอาณาจักร มีการทำสำรวจทางออนไลน์เพื่อหาจุดเริ่มต้นของอาการขี้หลงขี้ลืม และเรื่องใดเป็นเรื่องที่คนความจำเสื่อมมักลืมบ่อยที่สุด

ผลจากการสำรวจทางออนไลน์พบว่า ส่วนใหญ่ช่วงวัยที่เริ่มต้นความจำถดถอยจะอยู่ที่อายุเฉลี่ย 57 ปี ขณะที่ร้อยละ 11 เริ่มเมื่ออายุเข้าวัยเลขสี่ แต่ก็มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 6 ระบุว่า พวกเขาเริ่มหลงๆ ลืมๆ ตั้งแต่อายุสามสิบกว่าๆ

ผลวิจัยยังพบว่า ครึ่งหนึ่งของคนวัยห้าสิบปีขึ้นไป มักจะมีปัญหาหลงลืมเรื่องง่ายๆ จนนำมาซึ่งความอับอาย หงุดหงิด ส่วนเรื่องที่ลืมกันบ่อยสุด คือ ร้อยละ 37 ลืมเรื่องของชื่อ ตามด้วย ร้อยละ 19 มักลืมกุญแจ และลืมแว่นตา นอกจากนี้ยังมีบางรายลืมสวมถุงเท้าไปทำงาน ลืมการสะกดคำง่ายๆ หรือแม้กระทั่งต้องคอยท่องประโยคแนะนำตัวก่อนการเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจ ลืมคนหรือสิ่งของไว้ที่ร้านค้า อย่างไรก็ตาม เรื่องเหล่านี้ยังสอดคล้องกับผลสำรวจครั้งแรกๆ ที่เคยมีในสหราชอาณาจักร

ทว่ามองเฉพาะเรื่องความจำที่เกี่ยวกับคำศัพท์ จะพบว่า คนวัยครึ่งร้อยมักลืมการสะกดคำง่ายๆ ของศัพท์คำว่า apple (แอปเปิ้ล) และ hour (ชั่วโมง) รวมทั้งลืมชื่อของสีต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้เพื่อถนอมประสิทธิภาพความจำไว้ กูรูด้านการจดจำและพัฒนาสมอง แนะให้เข้าใจว่า ความทรงจำที่ยอดเยี่ยม คือ สิ่งที่กระทำ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเจ้าของ อีกทั้งสมองก็คือกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานของแต่ละคน ดังนั้นควรทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดปัญหาการหลงลืมได้.
สนใจงาน งานทำที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ต ติดต่อสอบถามข้อมูลที่คุณปริญญาโทร088-873-9626,083-819-5389 พร้อมนำรหัสงาน+++G130003+++นี้มารับงานได้ทันที