ความหมายธุรกิจเครือข่าย มุมมองเครือข่าย เครือข่ายกับการตลาด

ความหมายธุรกิจเครือข่าย

สิ่งแรกที่ควรทราบเมื่อเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายคือความหมายธุรกิจเครือข่ายการทำความเข้าใจการเปลี่ยนมุมมองเครือข่ายรวมทั้งกระบวนการของเครือข่ายกับการการตลาดที่หลายคนเข้าใจการทำงานเครือข่ายแบบผิดๆ

ความหมายธุรกิจเครือข่าย
ความหมายธุรกิจเครือข่าย

ความหมายธุรกิจเครือข่าย

ความหมายธุรกิจเครือข่ายหรือMulti-level Marketing หมายถึงการตลาดแบบหลายชั้น เครือข่ายกับการตลาดเป็นกระบวนการที่ให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญคุณค่าของสินค้าหรือบริการอันทำให้เกิดการกระจายสินค้าหรือบริการนั้นจากผู้ผลิตไปยังผู้ยริโภค สรุปมุมมองเครือข่ายเป็นธุรกิจที่มีแผนการตลาดหลายชั้น ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากไม่มีความเสี่ยงสมาชิกที่เข้าร่วมถูกจัดอันดับเป็นชั้น สมาชิกจะมีหลายสถานะเป็นทั้งผู้บริโภค ผู้ขาย ผู้กระจายสินค้า ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหาร สมาชิกที่เข้าร่วมจะได้รับค่าตอบแทนลดหลั่งกันไปตามลำลับชั้นและผลการทำงาน ไม่มีพ่อค้าคนกลาง ไม่ใช้การโฆษณาผ่านสื่อ เติบโตได้ด้วยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีขององค์กรและเลือกเวลาทำงานได้เอง
โดยนวภัส

บันทึก