ความเครียดเป็นโรคติดต่อคุกคามสุขภาพที่สำคัญของสังคมปัจจุบัน

ความเครียดเป็นโรคติดต่อ

ความเครียดเป็นโรคติดต่อคุกคามสุขภาพที่สำคัญของสังคมปัจจุบัน เกิดปัญหาทางด้านจิตใจเช่นความซึมเศร้าและความวิตกกังวลโดยมีลักษณะคล้ายโรคติดต่อให้กับผู้คนที่ผ่อนคลายหรือไม่กังวลใดๆกลุ่มเสี่ยงที่จะติดต่อโรคคือกลุ่มคนทำงาน ยังมีผลวิจัยที่ระบุว่ารายการโทรทัศน์ที่มีฉากแสดงความทุกข์ของคนสามารถส่งผ่านความเครียดให้กับผู้ชมได้

ความเครียดเป็นโรคติดต่อ
ความเครียดเป็นโรคติดต่อ

 

ความเครียดเป็นโรคติดต่อ

ความเครียด เป็นการคุกคามสุขภาพที่สำคัญของสังคมปัจจุบัน อันก่อให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความซึมเศร้าและความวิตกกังวล โดยมีลักษณะคล้ายโรคติดต่อให้กับผู้ที่ผ่อนคลายหรือไม่กังวลใด ๆ โดยกลุ่มเสี่ยงที่จะติดต่อโรคดังกล่าว คือ กลุ่มคนทำงาน

ทีมวิจัยจากสถาบันมักซ์พลังค์ เมืองไลพซิก ประเทศเยอรมนี ได้ทำการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ทำข้อสอบวิชาที่ต้องคิดเลขในใจและสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้สัมผัสกับความเครียดโดยตรงจะมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล(cortisol) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความเครียดดังกล่าวยังถูกส่งต่อมายังบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ถึงร้อยละ 40 และถูกส่งต่อไปยังคนแปลกหน้าถึงร้อยละ 10 อีกด้วย

ทั้งนี้ ดร.เวโรนิก้า เองเกิร์ต หนึ่งในทีมนักวิจัย ระบุว่า รายการโทรทัศน์ที่มีฉากแสดงความทุกข์ของคน สามารถส่งผ่านความเครียดให้กับผู้ชมได้ เมื่อต้องเผชิญกับอันตราย ร่างกายจะตอบสนองด้วยการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ซึ่งหากมีระดับคอร์ติซอลในร่างกายสูงจะมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ดังนั้น การจะรับฟังข่าวสารทั้งจากการพูดคุยและรับจากสื่อต่าง ๆ ผู้ชมควรเสพสื่อเหล่านั้นเพื่อรับทราบเท่านั้น ไม่ควรดึงตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนั้น ๆ เพื่อป้องกันตัวเองจากความเครียดที่อาจเกิดขึ้น
โดยเดลินิวส์

ายโรคติดต่อให้

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน