ความแตกต่างธุรกิจเครือข่ายกับขายตรง ข้อดีข้อเสียการทำธุรกิจ

ความแตกต่างธุรกิจเครือข่ายกับขายตรง

ธุรกิจเครือข่ายกับขายตรงมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างธุรกิจเครือข่ายกับขายตรงซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันมีทั้งข้อดีข้อเสียการทำธุรกิจที่แตกต่างกัน การทำธุรกิจจึงต้องเลือกทำให้ถูกกับความถนัดหรือความชอบของเรา

ความแตกต่างธุรกิจเครือข่ายกับขายตรง
ความแตกต่างธุรกิจเครือข่ายกับขายตรง

 

ความแตกต่างธุรกิจเครือข่ายกับขายตรง

ธุรกิจเครือข่ายผู้ที่สนใจทำจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ช้แผนการตลาดหลายชั้น แนะนำสินค้าให้2-3คนจาก2-3คนแนะนำสินค้าต่อไปอีกคนละ2-3คนทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนเป็นเครือข่าย ยอดขายไม่สำคัญเท่าการสร้างเครือข่ายเน้นการแบ่งปันใช้ดีจึงบอกต่อ มีการสปอนเซอร์ไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจกับคนแปลกหน้าและไม่ใช้สื่อโฆษณาไม่มีคนกลาง ข้อดีข้อเสียการทำธุรกิจ ส่วนขายตรงมีความแตกต่างกันคือใช้แผนการตลาดชั้นเดียว พนักงานขายสินค้าให้ลูกค้าต่อเดียวจบลูกค้าไม่จำเป็นต้องขายหรือแนะนำสินค้าให้ใครต่อ มียอดขายสำคัญที่สุด มักเป็นการขายตรงตามหน้าที่ปิดการขายได้เป็นจบจำเป็นต้องขายไม่เลือกหน้า ไม่ใช้สื่อโฆษณาไม่มีคนกลาง

โดยนวภัส