คาถาบูชาเทพนพเคราะห์ทั้งเก้า

วันนี้ทีมงาน เว็บ parttimejobsbkk.com  มีสาระน่ารู้มาฝาก เทพนพเคราะห์ทั้งเก้า เราชาวพุทธ ส่วนใหญ่คงรุ้จักกันดี เป็นเทพของชาวฮินดู พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหูและพระเกตุ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ประวัติความเป็นมาของเทพนพเคราะห์ทั้งเก้าองค์ วันนี้ ทีมงานยังนำ คาถาบูชาเทพนพเคราะห์ทั้งเก้า มาฝากด้วยค่ะ

พระอาทิตย์

เทวดาพระอาทิตย์ทรงราชสีห์ – “เทพเจ้าแห่งเดช อำนาจ บารมี เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความมั่นคง ความมั่งคั่ง”
เทพประจำตัวสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์

“บุคคลใดได้บูชาเทพพระอาทิตย์ จะทำให้ชีวิตมีหลักและมีความรุ่งโรจน์
ดุจพระบารมีและแสงพระอาทิตย์อย่างแน่นอน”

หลักเทวกำเนิด เทพพระอาทิตย์ “เทพเจ้าแห่งความร้อนแรง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี”
เกิดจากราชสีห์ 6 ตน ธาตุประจำตัวคือ ธาตุไฟ สีประตัว คือ สีแดง

ตามปรัชญาทางโหราศาสตร์ กล่าวไว้ชัดเจนว่า “ยศศักดิ์ อัครฐาน ให้ทายอาทิตย์” ท่านที่มีเทพพระอาทิตย์รักษาตัว จึงเป็นคนที่มีตบะ บารมี มีความหยิ่ง ทรนงตน รักเกียรติ์ รักศักดิ์ศรี รักอิสระ เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความทะเยอทะยาน และมุ่งมั่นใฝ่หาความรู้ ความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเด็ดขาด รู้จักวางตน จึงเหมาะที่จะทำงานข้าราชการ ทำงานต่างพระเนตร พระกัณฐ์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำงานรัฐวิสาหกิจ , ทำงานที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติ และธุรกิจที่เกี่ยวกับเพชรพลอยจะไปได้ดี

พุทธคุณ เทวคุณ ในการบูชาเทพพระอาทิตย์
ตามหลักโหราศาสตร์ พระอาทิตย์ถือเป็นดาวพระเคราะห์ที่สำคัญ เรียกว่า องค์สุริยเทพบุตร เป็นเทพผู้คุ้มครองรักษาพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคตเบื้องขวา มีกำลัง เดชเดชะ บารมี คุ้มครองให้ผู้ที่ได้บูชาเทพพระอาทิตย์ ตลอดจนบุคคลที่ได้ระลึกนึกถึงท่าน และกตัญญูต่อบิดา ทำบุญกุศลคราใด อุทิศให้เทพพระอาทิตย์ ท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากเทพพระอาทิตย์ไปตลอดกาล จะทำให้ชีวิตมีหลักและมีความรุ่งโรจน์ ดุจพระบารมีและแสงพระอาทิตย์อย่างแน่นอน

พระคาถาบูชา
“อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์จะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้ว สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระอาทิตย์ และระลึกนึกถึง โดยมีภาพ เหรียญ หรือสิ่งที่ทำให้ระลึกนึกถึงเทพพระอาทิตย์นี้ จะทำให้ท่านประสบความสุขสวัสดี และความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล

พระจันทร์

เทวดาพระจันทร์ทรงม้า – “เทพเจ้าแห่งเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภ เงินตรา”
เทพประจำตัวสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์

“บุคคลใดได้บูชาเทพพระจันทร์ จะทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์ ผู้ใหย๋ให้ความเมตตา การประสานงานติดต่อมีแต่ความราบรื่น ผู้ที่มีการค้าขายก็มีลูกค้าไหลมาเทมา”

หลักเทวกำเนิดแล้ว เทพพระจันทร์เป็น “เทพเจ้าแห่งความงดงาม และเงินตรา” เกิดจากนางฟ้า 15 องค์ ธาตุประจำราศีคือ ธาตุดิน สีประจำราศี คือ สีขาวนวล

ตามปรัชญาทางโหราศาสตร์ กล่าวไว้ว่า “รูปจริต ให้ทายจันทร์” ท่านที่มีเทพพระจันทร์รักษาตัว จึงมีลักษณะเป็นคนที่รักความสวยงาม มีจินตนาการอันกว้างไกล มีความนุ่มนวล สุภาพ อ่อนโยน อ่อนหวาน อ่อนไหว มีความเมตตาปราณี จึงเหมาะที่จะทำงานที่เกี่ยวกับมวลชน การติดต่อประสานงาน หรือค้าขายทำธุรกิจส่วนตัว จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สังเกตได้ว่า ดารานักแสดง ส่วนมากจะเกิดวันจันทร์
พุทธคุณ เทวคุณในการบูชาเทพพระจันทร์

พระจันทร์นั้น เป็นดาวที่ให้พลังงานในการดึงดูดน้ำ ดึงดูดโชคลาภ เงินตรา ดังคำที่ว่า “จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดง มาใส่มือน้องข้า…………..” เทพพระจันทร์ จึงมีผลต่อโชคลาภ และอารมณ์ ความรู้สึกของปวงมหาชนที่อยู่บนโลก รวมถึงผู้ที่ได้บูชาเทพพระจันทร์ ตลอดจนระลึกนึกถึงท่าน ท่านจะเป็นผู้มีเสน่ห์ การประสานงานติดต่อมีแต่ความราบรื่น ผู้ใหญ่ให้ความเมตตา ผู้ที่ค้าขายก็มีลูกค้าไหลมาเทมา ทำบุญกุศลคราใด อุทิศให้ท่าน และกตัญญูต่อบิดามารดา ท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากเทพพระจันทร์ไปตลอดกาล ให้มีความสุข ความเจริญและประสบความสำเร็จ มีซึ่งของกิน ของใช้เครื่องอำนวยประโยชน์ไปตลอดชีวิต

พระคาถาบูชา
“อิติปิโส ภะคะวา พระจันทร์จะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้ว สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระจันทร์ ท่านจะได้รับการคุ้มครองรักษาจากเทพพระจันทร์ไปตลอดกาล ทำให้มีกินมีใช้ ไม่ขัดสนเลยตลอดชีวิตของท่าน

พระอังคาร

เทวดาพระอังคารทรงกระบือ – “เทพเจ้าแห่งการต่อสู้ การบุกเบิก พลังจิตพลังกายที่สมบูรณ์”
เทพประจำวันอังคาร

“บุคคลใดได้บูชาเทพพระอังคาร จะมีความเด็ดขาด กล้าที่จะตัดสินใจ กล้าที่จะเผชิญกับปัญหา หากไม่ย่อท้อ เทพพระอังคารจะประทานพรให้ทุกอย่างผ่านพ้นและสำเร็จไปได้ด้วยดี”

หลักเทวกำเนิด เทพพระอังคาร “เทพเจ้าแห่งการสงคราม และการบุกเบิก”
เกิดจากกระบือ 8 ตัว ธาตุประจำตัวคือ ธาตุลม สีประจำตัวคือ สีชมพู
ปรัชญาทางโหราศาสตร์ กล่าวไว้ว่า “กล้า แข็ง ขยัน ให้ทายอังคาร” ท่านที่มีเทพพระอังคารรักษาตัว จึงเป็นผู้ที่มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความแข็งแกร่งทั้งด้านร่ายกายและหัวใจ เป็นผู้ที่มีวิรยะอุตสาหะ มีความขยัน เข้มแข็ง อดทน อดกลั้น มีพื้นฐานของความเป็นนักสู้ นักรบ ชอบการผจญภัย จึงเหมาะที่จะทำงานทหารตำรวจ วิศวกร นายแพทย์ รวมถึงงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จะมีความสำเร็จ

พุทธคุณ เทวคุณในการบูชาเทพพระอังคาร
ยามที่ท่านจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต้องการทำในสิ่งใด ต้องการความกล้า ต้องการความเด็ดขาด ควรอธิษฐานจิต ระลึกถึงหรือบูชาเทพพระอังคาร ท่านจะมาคุ้มครองรักษา และทำให้ท่านประสบความสำเร็จเป็น อย่างดี หากสิ่งนั้น เรื่องนั้น ถูกต้องตามกรอบศีล กรอบธรรม ไม่ผิดหลักข้อกฎหมาย ทุกอย่างจะผ่านพ้น และสำเร็จไปได้ด้วยดี ทุกครั้งทำบุญกุศลคราใด อุทิศบุญถวายเทพพระอังคาร ท่านจะเป็นมิตร อำนวยโชค อำนวยชัยให้ผู้นั้นตลอดไป

พระคาถาบูชา
“อิติปิโส ภะคะวา พระอังคารจะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้ว สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระอังคาร ระลึกนึกถึงให้เป็นเทพคุ้มครองตัว ท่านจะได้กำลังแห่งความกล้าและขยัน มาอยู่ในกายตนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป

พระพุธ

เทวดาพระพุธทรงช้าง – “เทพเจ้าแห่งปฏิภาณ ไหวพริบ และปัญญา” เทพประจำวันพุธกลางวัน (เกิดวันพุธตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 17.59 น.)

“บุคคลใดได้บูชาเทพพระพุธ จะเป็นผู้มีปัญญา มีปฏิภาณไหวพริบ
ในการคิด พูด อ่าน เขียน และแก้ปัญหา”

หลักเทวกำเนิด เทพพระพุธ “เทพเจ้าแห่งการสื่อสาร วาจาและการพาณิชย์”
เกิดจากพญาช้างสาร 17 เชือก ธาตุประจำตัว คือ ธาตุน้ำ สีประจำตัว คือ สีเขียว
ตามปรัชญาทางโหราศาสตร์ กล่าวไว้ว่า “เจรจาอ่อนหวาน ให้ทายพุธ” ท่านที่มีเทพพระพุธรักษาตัว จึงเป็นผู้ที่มีปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ฉลาด มีความสามารถในการคิด พูด อ่าน เขียน ตรงตามหลักนักปราชญ์ ที่เรียกว่า สุ จิ ปุ ลิ ช่างพูด ช่างเจรจา มีความสามารถในการปฏิบัติ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ จึงเหมาะที่จะทำงานด้านการติดต่อสื่อสาร การเจรจา การทูต นักพูด นักประชาสัมพันธ์ นักเขียน นักประพันธ์ จะประสบความความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

พุทธคุณ เทวคุณในการบูชาเทพพระพุธ
ยุคสมัยปัจจุบัน เป็นยุคสมัยแห่งปัญญา การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ ถ้าอยากประสบความสำเร็จ ให้เป็นผู้มีปัญญา ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการคิด พูด อ่าน เขียน ปัญหาและอุปสรรต่าง ๆ ที่คิดไม่ออก ประสานงานติดขัด ต้องบูชาเทพพระพุธองค์นี้ ทุกอย่างจะราบรื่นไปได้ด้วยดี การสร้างบารมี พิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทาน ให้ธรรมะแก่บุคคลอื่นทั่วไป และอุทิศบุญกุศลที่ได้สร้างคุณงาม ความดี ความกตัญญู การได้ศึกษาความรู้จากอาจารย์และแปรเปลี่ยนเป็นการถ่ายทอดพลังแห่งความรู้นั้นให้บุคคลอื่น อุทิศบุญกุศลต่างๆ เหล่านี้ ให้เทพพระพุธ ท่านจะได้รับการคุ้มครองจากเทพพระพุธ ทำให้คำพูดนำมาซึ่งทรัพย์ อริยทรัพย์ เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

พระคาถาบูชา
“อิติปิโส ภะคะวา พระพุธจะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

ให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้ว สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระพุธ โดยมีรูปองค์ท่าน ภาพของท่าน เหรียญหรือจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่าน จะเป็นพลังเสริมให้ชีวิตของคุณมีความสุข ความเจริญอย่างแน่นอน

พระพฤหัสบดี

เทวดาพระพฤหัสบดีทรงกวางทอง – “เทพเจ้าแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่”
เทพประจำตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

“ผู้ใดได้บูชาเทพพระพฤหัสบดี จะเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศ จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์ มียศถาบรรดาศักดิ์ มีความเจริญรุ่งเรือง ยามใดรู้สึกท้อ สมองตื้อ คิดอะไรไม่ออก ให้ระลึกนึกถึงเทพพระพฤหัสบดี ท่านจะพบทางออก”

หลักเทวกำเนิด เทพพระพฤหัสบดี “เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม และปัญญา”
เกิดจากองค์มหาฤาษี 19 ตน มีธาตุประจำตัวคือ ธาตุดิน สีประจำตัวคือ สีส้ม

ตามปรัชญาทางโหราศาสตร์ กล่าวว่า “ปัญญาบริสุทธิ์ ให้ทายพฤหัสบดี” ท่านที่มีเทพพระพฤหัสบดีรักษาตัว จึงเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม ความถูกต้อง มีปัญญา มีความรอบรู้ มีความเป็นครูอยู่ในตัวเอง จู้จี้ เจ้าระเบียบ เป็นผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีความสุขุมคัมภีรภาพ รอบคอบ เหมาะที่จะทำงานเป็นครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ นักกฎหมาย ข้าราชการฝ่ายการปกครอง หรือทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ แพทย์ ทนายความ จะประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี

พุทธคุณ เทวคุณในการบูชาเทพพระพฤหัสบดี
เทพพระพฤหัสบดี อาจหมายถึงองค์พระสยามเทวาธิราช ท่านจะอำนวยโชคลาภ ความสุข ความเจริญ ให้เกิดขึ้นแก่สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ผู้ที่ได้บูชาเทพพระพฤหัสบดี จะเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศ ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย จะเป็นผู้มีทรัพย์ มียศฐาบรรดาศักดิ์ มีความเจริญรุ่งเรือง ยามใดรู้สึกท้อสมองตื้อ คิดอะไรไม่ออก ให้ระลึกนึกถึงท่าน การบูชามหาเทพองค์นี้ สามารถบูชาด้วยการสร้างคุณงามความดี การปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา หรือการทำในเรื่องราวที่ถูกต้อง จะมีมหาเทพพระองค์นี้เฝ้ารอ และคอยบันดาลดลให้เกิดสรรพสิ่งมิ่งมงคลแก่ชีวิตของผู้ที่ได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบศีล กรอบธรรมอย่างแน่นอน ทุกครั้งที่ทำบุญ อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้เทพพระพฤหัสบดี ท่านจะอำนวยโชคอำนวยชัยให้ท่านสมหวังทุกประการ

พระคาถาบูชา
“อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสบดีจะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้ว สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระพฤหัสบดี ท่านจะมีปัญญาเป็นเลิศ มีทรัพย์ มียศฐาบรรดาศักดิ์ตลอดกาล

พระศุกร์

เทวดาพระศุกร์ทรงโค – “เทพเจ้าแห่งความรัก ความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหาร และเป็นเทพเจ้าแห่งการดนตรี ศิลปะการแสดงทุกแขนง”
เทพประจำตัวสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์

“ผู้ที่ปรารถนาจะมีความสุข ความเจริญในเรื่องทรัพย์ และสมบัติต่าง ๆ ควรจะบูชาเทพพระศุกร์”

หลักเทวกำเนิด เทพพระศุกร์ “เทพเจ้าแห่งความรัก และดนตรี”
เกิดจากพิทยาธร หรือโค 21 ตัว ธาตุประจำตัว คือธาตุน้ำ สีประจำตัวคือ สีฟ้าหรือน้ำเงิน

ตามปรัชญาทางโหราศาสตร์ กล่าวว่า “กิเลส สมบัติ หรือโภคสมบัติให้ทายศุกร์” ท่านที่มีเทพพระศุกร์รักษาตัว จึงมี บุคลิกลักษณะ ชอบความบันเทิง เริงรมย์ สนุกสนาน เจ้าสำราญ เจ้าเสน่ห์ ชอบสังคม รอบรู้ในวิชาการดนตรี เป็นผู้ที่มีศาสตร์ ศิลป์ในการบริหารชีวิต มีความสามารถในเรื่องอาหารการกินและรู้ที่กินที่รับประทานว่าที่อร่อยอยู่ที่ไหน ชีวิตปรารถนาความสุขอยู่ตลอดเวลา

พุทธบูชา เทวบูชาในการบูชาเทพพระศุกร์
คำว่า “โภคสมบัติ” แปลว่า ทรัพย์สิน เงินทอง ความสุข ความเจริญ เรื่องของกิน ของใช้ ของสวยงาม ผู้ปรารถนาจะมีความสุข ความเจริญ ในเรื่องทรัพย์และสมบัติต่างๆนั้น ควรจะบูชาเทพพระศุกร์ โดยมีรูปภาพ เหรียญเทวดาเทพพระศุกร์ ตลอดจนรูปเคารพบูชา ตั้งจิตอธิษฐาน อุทิศบุญกุศลให้เทพพระศุกร์ทุกครั้งที่ได้ทำบุญ สร้างกุศล

พระคาถาบูชา
“อิติปิโส ภะคะวา พระศุกร์จะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้ว สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระศุกร์ ท่านจะคุ้มครองรักษา อำนวยโชค อำนวยชัยให้มีความสุข ทุกทิวาราตรีกาลและผู้ที่มีทรัพย์และมีความสุขตลอดกาล

พระเสาร์

เทวดาพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) – “เทพเจ้าแห่งการกสิกรรม ความอดทนอดกลั้น (ขันติ)”
เทพประจำตัวสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์

“เทพพระเสาร์ เป็นเทพที่มีพลังแห่งความอดทน อดกลั้น เป็นเทพที่มีพลังแห่งความรับผิดชอบ
ผู้ใดได้บูชาองค์เทพพระเสาร์ ท่านจะประทานพระบารมีให้มีเดชเดชะ ตบะ อำนาจ
และได้รับกำลังจากพระเสาร์ได้เช่นเดียวกัน”

หลักเทวกำเนิด เทพพระเสาร์ “เทพเจ้าแห่งโทษทุกข์”
เกิดจากเสือหรือพยัคฆ์ 10 ตัว ธาตุประจำตัวคือ ธาตุไฟ สีประจำตัวคือ สีม่วง สีดำ
ตามปรัชญาทางโหราศาสตร์ กล่าวว่า “โทษทุกข์ ให้ทายเสาร์” ท่านที่มีเทพพระเสาร์รักษาตัวนั้น ด้วยเหตุแห่งโทษทุกข์ ชีวิตจึงต้องเผชิญกับการต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เกิด ต้องก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวเอง ต้องมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจ ชีวิตถึงจะผ่านวิบากแห่งชะตากรรมไปได้ และประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ลักษณะเป็นผู้ที่มีความคิด มีการวางแผน รักความสงบ มีความรับผิดชอบสูง ชอบของเก่าของโบราณ เหมาะที่จะทำงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง นักวิจัย แพทย์ วิศวกร งานที่เกี่ยวกับการเกษตร อสังหาริมทรัพย์ จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

พุทธบูชา เทวบูชาในการบูชาเทพพระเสาร์
เทพพระเสาร์ เป็นเทพที่มีพลังแห่งความอดทน อดกลั้น เป็นเทพที่พลังแห่งความรับผิดชอบ ผู้ใดได้บูชาองค์เทพพระเสาร์ จะสามารถประทานพระบารมีให้มีเดชเดชะ ตบะ อำนาจ และได้รับกำลังจากพระเสาร์ได้เช่นเดียวกันและมหาเทพองค์นี้ เป็นมหาเทพที่จะคุ้มครองรักษาท่านไปทั้งชีวิต แต่ต้องทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ชีวิตจะสามารถประสบความสำเร็จ มีความมั่นคง เมื่อท่านได้ทำบุญคราใด และอุทิศบุญกุศลถวายแด่องค์เทพพระเสาร์ ท่านก็จะตามคุ้มครองรักษาท่านไปตลอดกาล

พระคาถาบูชา
“อิติปิโส ภะคะวา พระเสาร์จะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้ว สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระเสาร์ ท่านจะมีแต่ความสุข ความเจริญ

พระราหู

เทวดาพระราหูทรงครุฑดำ – “เทพเจ้าแห่งเดช อำนาจ บารมี เงินตรา เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต จากร้ายกลายดี”
เทพประจำตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน (เกิดวันพุธเวลา 18.00 น. – 05.59น.)

“ท่านที่ทำงานด้านวงการบันเทิง ต่างประเทศ ท่านที่ทำงานที่ยังมีความปรารถนา
ในลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ ควรจะบูชาเทพพระราหูองค์นี้”

หลักเทวกำเนิด เทพพระราหู “เทพเจ้าแห่งความมัวเมา”
เกิดจากหัวผีโขมด 12 หัว ธาตุประจำตัว คือธาตุลม สีประจำตัวคือ สีตะกั่ว สีบรอนซ์ ปรัชญาทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า “มัวเมา ให้ทายราหู” ท่านที่มีเทพพระราหูรักษาตัวนั้น เป็นคนช่างสังเกต จับผิดเก่ง กล้าได้กล้าเสีย จริงจัง ใจร้อน ชอบความรวดเร็ว เหมาะจะทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบจับผิดได้ดี นักบัญชี นักกฎหมาย นักวิเคราะห์หุ้น ดารานักแสดง จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

พุทธคุณเทวคุณในการบูชาเทพพระราหู ผู้ที่ได้บูชาเทพพระราหู จะเป็นผู้ที่ได้รับพลังจากเทพพระองค์นี้ ทำให้เป็นบุคคลที่มีลางสังหรณ์ ทำให้เป็นคนกล้าได้ กล้าเสียและทำงานด้วยความรวดเร็ว คล่องแคล่ว และเป็นที่ติดตราตรึงใจ เกิดความรักใคร่ ผู้ใหญ่ให้ความเมตตา และอำนวยซึ่งโชคลาภ เงินตรา มหาสมบัติทั้งหลาย เกียรติ์ ตำแหน่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ท่านที่ทำงานในด้านวงการบันเทิง ต่างประเทศ ท่านที่ทำงานที่ยังมีความปรารถนาในลาภ ยศ เกียรติ์ สรรเสริญ ควรจะบูชาเทพพระองค์นี้ด้วยคุณงามความดี การบูชา ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งที่สร้างบุญ สร้างกุศล และอุทิศบุญกุศลนั้นถวายแด่องค์พระราหู ท่านจะอำนวยโชค อำนวยชัยให้เกิดเป็นผลสำเร็จหรือมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

พระคาถาบูชา
“อิติปิโส ภะคะวา พระราหูจะมัสมิง จะ พุทธคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

ให้ท่านตั้งจิตให้ดี ขอให้มีความร่ำรวยด้วยลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ สุข ในชาติในภพนี้ ด้วยกำลังของแรงบุญที่ได้สร้างและสะสมมา ตลอดจนบารมีแห่งองค์เทพพระราหู ขอให้เกิดความสุข สวัสดี ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้ว สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระราหู จะเป็นมหามงคล หรือในยามที่เดินทางไกล จงแคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการ

พระเกตุ

เทวดาพระเกตุนาคราช – “เทพเจ้าแห่งสมบัติในบาดาลพิภพ ความศักดิ์สิทธิ์ ลางสังหรณ์”
เทพประจำตัวสำหรับท่านที่ไม่ทราบวันเกิด หรือ ไม่ทราบลัคนาราศีเกิด
“บุคคลที่ได้บูชาเทพพระองค์นี้ จะทำให้มีทรัพย์ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
มีพาหนะ มีทรัพย์สิน แก้วแหวนเงินทอง ไม่ขาดตกบกพร่อง”

หลักเทวกำเนิด เทพพระเกตุ “เทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์และลางสังหรณ์”
เกิดจากพญานาค 9 องค์ ซึ่งพญานาคมีหัวหน้าใหญ่ คือ องค์วิรุฬปักโข ซึ่งเป็นเทวดาในชั้นมหาจตุราชิกาครอบครองทางทิศตะวันตก เป็นเจ้าแห่งแผ่นดิน แห่งทรัพย์ในดิน และเป็นมหาเทพ ที่แสดงถึงฤทธิ์และเดช ที่มีกำลังมาก เหลือเกิน
โบราณจะถือองค์เทพพระเกตุ เป็นองค์เทพที่สำคัญที่จะต้องบูชาก่อนบวงสรวงทุกครั้ง ทุกครา ถือว่าเป็นวิญญาณธาตุและสิ่งสำคัญ คือ เป็นมหาเทพที่จะคอยคุ้มครอง เป็นฉัตรแก้วกั้นเกศ เป็นมหาเทพที่สำคัญ

พุทธคุณเทวคุณในการบูชาเทพพระเกตุ
บุคคลที่ได้บูชาเทพพระองค์นี้ จะทำให้มีทรัพย์ มีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคง มีพาหนะ คือ รถยนต์ มีทรัพย์สิน แก้วแหวนเงินทองไม่ขาดตกบกพร่อง ทำบุญทุกครั้งอุทิศบุญให้เทพพระ เกตุและพญานาคทั้ง 4 ตระกูล อันได้แก่ ตระกูลเอราบถ ตระกูลฉัพยะปุตตะ ตระกูลกัญหาโคตม และตระกูลวิรูฬปักษ์ ก่อนนอนให้สวดบทคาถาพาหุง จะมีชัยชนะต่อภยันตราย จะมีแต่ความสุข ความเจริญ ทำบุญคราใดอุทิศถวายแด่เทพพระเกตุและองค์พญานาคทั้ง 4 ตระกูลนี้ ชีวิตท่านจะไม่มีเคราะห์ จะมีแต่ความสุข ความเจริญทุกประการ

พระคาถาบูชา
“อิติปิโส ภะคะวา พระเกตุจะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

เมื่อท่านสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนนอน สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระเกตุ โดยมีรูปองค์ท่าน ภาพของท่าน เหรียญหรือจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่าน พระเกตุจะคุ้มครองรักษาท่านแม้ยามหลับให้หลับฝันดี มีความสุข ความเจริญและชีวิตจะผ่านพ้นโพยภัย ไม่จำเพาะแต่ท่านที่ไม่รู้วันเกิดเท่านั้น บูชาได้สำหรับทุกๆคน ทุกราศี

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน

.