สาระน่ารู้ คาถาเสริมโชคลาภ แต่ละวันเกิด

คาถาเสริมโชคลาภ

ใครอยากมีโชคลาภเรื่องเงินๆ ทอง ๆ เชิญทางนี้ค่ะ วันนี้ทีมงานมี คาถาเสริมโชคลาภ มาฝากค่ะ คาถาเสริมโชคลาภ ด้านการเงินประจำแต่ละวันเกิด เพียงแค่ตั้งสติ ทำจิตใจให้สงบ สวดคาถา ก่อนออกจากบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล ควรทำให้ติดต่อกันเป็นประจำ รับรองจะมีโชคลาภได้อย่างแน่นอน…

คาถาเสริมโชคลาภ

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ (ให้สวดในวันอาทิตย์ 6 จบ)
– ฉิมพะลี จะมะหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภา เวนะ สะทาโหนติ ปิยังมะมะฯ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ (ให้สวดในวันจันทร์ 15 จบ)
– ยังยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมิเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยังมะมะฯ

ผู้ที่เกิดวันอังคาร (ให้สวดในวันอังคาร 8 จบ)
– ฉิมพลี จะ มะหาเถโร โสระโหปัจจะยาทิมหิ ไชยยะลาโภ มะหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทาฯ

ผู้ที่เกิดวันพุธ (ให้สวดในวันพุธ 17 จบ)
– ทัตติถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สะรัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหาฯ

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี (ให้สวดในวันพฤหัสฯ 19 จบ)
– ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักเขเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ (ให้สวดในวันศุกร์ 21 จบ)
– ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง กะโรเนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะ ลาเภ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ (ให้สวดในวันเสาร์ 10 จบ)
– ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประสิทธิเม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยังมะมะฯ

แล้วต่อด้วย…
“กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น …. ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์… แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน…วงศาคณาญาติผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ….. จงพลัน สำเร็จ…..จงพลันสำเร็จ เทอญ นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ”

**แบ่งปันบุญกุศลนี้ให้คนที่คุณรัก
ชีวิตคุณ จะดีขึ้น ทันที