จุดเด่นของธุรกิจเครือข่าย สิ่งสำคัญและข้อควรปฎิบัติในธุรกิจ

จุดเด่นของธุรกิจเครือข่าย

การทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ดีจึงมีคนมองหาสิ่งที่ทำให้ตัวตนเป็นอิสระจึงมีการทำธุรกิจเครือข่ายกันมากขึ้น จึงต้องมีการเรียนรู้จุดเด่นของธุรกิจเครือข่าย สิ่งสำคัญของธุรกิจเครือข่ายเพื่อที่จะทำให้เกิดข้อปฎิบัติในธุรกิจเครือข่ายให้ถูกต้อง

 

จุดเด่นของธุรกิจเครือข่าย
จุดเด่นของธุรกิจเครือข่าย

จุดเด่นของธุรกิจเครือข่าย

หลายคนหลายอาชีพทุกคนมีเหตุผลในการทำธุรกิจเพราะต้องการความสำเร็จในชีวิตอีกอาชีพหนึ่งที่หน้าสนใจสำหรับคนที่ต้องการทำงานที่มีอิสระเป็นการทำธุรกิจเครือข่ายซึ่งมีจุดเด่นของธุรกิจเครือข่ายที่หน้าสนใจเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจเครือข่ายมาพร้อมกับข้อควรปฎิบัติในธุรกิจเครือข่ายโดยเริ่มต้นจาก
-Win-win business หากสมาชิกประสบความสำเร็จคนที่แนะนำสมาชิกนั้นก็จะประสบความสำเร็จด้วย
-No-risk business เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงด้วยเงินลงทุนที่น้อยไม่ต้องมัดจำหรือค้ำประกัน ยังมีคนคอยอบรมหรือสอนงาน
-Tine freedom สามารถเลือกเวลาทำงานได้ จะทำเป็นงานหลักหรืองานเสริมก็ได้
-Home based business ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิตสามารถทำงานที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้
-Multi experience.Multi profession,Multi culture มีโอกาสได้ร่วมงานกับคนหลากหลายประสบการณ์หลากหลายอาชีพ วัฒนธรรม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆมากมาย
-Business formal มีแผนธุรกิจที่วางไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ
-แม้ไม่ทำงานก็มีรายได้ เพราะมีเครือข่ายทำงานแทน ทำงานวันละ 2 ชั่วโมง ก็สามารถทวีคูณกลายเป็นวันละ 2,000 ชั่วโมงได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเครือข่ายขององค์กร
สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นจุดเด่นของธุรกิจเครือข่าย สามารถนำมาปฎิบัติได้จริง
โดยนวภัส