ชมวัดงามเที่ยวเมืองเพชร

ชมวัดงานเที่ยวเมืองเพชรนช่วงหน้าร้อนนี้ที่อุณหภูมิบ้านเราร้อนกันมากมายถ้าได้ไปเที่ยวทะเลลงเล่นน้ำก็คงคลายร้อนไปได้บ้างสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมีทั้งทะเลและวัดให้มาเที่ยวชมวัดงามของช่างเมืองเพชรที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายสมัยพระเจ้าตากสิน

 

 

ชมวัดงามเที่ยวเมืองเพชร

อากาศร้อนๆควรไปเล่นน้ำทะเลให้ชื่นใจ จังหวัดไม่ใกล้ไม่ไกลอย่างเพชรบุรีก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะนอกจากจะมีทะเลให้เล่นดับร้อนแล้ว ยังมีวัดวาอารามเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าฝีมือ “ช่างเมืองเพชร” ให้เที่ยวชม

วัดในกลาง ตั้งอยู่ที่ อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน) ทรงสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดาซึ่งเป็นคนบ้านแหลม ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่โดยพยายามคงสภาพเดิมไว้มากที่สุด เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ชื่นชอบศิลปะไทย ในบริเวณวัดมีอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีศิลปกรรมงดงามมากมาย เช่น โบสถ์ เจดีย์ ศาลาพักร้อน ส่วนสิ่งสำคัญที่ต้องไม่พลาดชมของวัดนี้คือศาลาการเปรียญซึ่งภายในมีภาพลายรดน้ำและจิตรกรรมบนแผ่นไม้

ความสวยงามและเก่าแก่ของวัด ทำให้มีการใช้ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของวัดในกลางเป็นต้นแบบ เมื่อจะมีการซ่อมแซมวัดวาอารามอื่นในจังหวัดเพชรบุรี นอกจากความงามแล้ว ที่วัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะ เช่น พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน) พระพุทธรูปสุโขทัยปางมารวิชัย ร่างของพระครูวชิรคุณาธาร อดีตเจ้าอาวาสวัด ที่เมื่อมรณะภาพไปแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน