ตะวันหม่น-จันทร์มัว หลักโหร ธรรมชาติดุ

ตะวันหม่น-จันทร์มัว ตามหลักโหร ธรรมชาติดุจะเกิดอุปราคา3ครั้งซ้อนโดยแต่ละครั้งเกิดห่างกันราว2สัปดาห์โดยอุปราคาที่ว่านี้เป็นจัมทรุปราคา-จันทรคราส 2ครั้งและเป็นสุริยุปราคา-สุริยะะคราส1เครั้งโดยจะเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และราหูทำให้เกิดภัยธรรมชาติ

 

 

ตะวันหม่น-จันทร์มัว หลักโหร ธรรมชาติดุ

จาก เดือน เม.ย. ถึงเดือน พ.ค. ยปี 2556 นี้ ในช่ววง 2 เดือนนี้ในทางโหราศาสตร์ชี้ไขว้ว่าเป็นช่วงที่มีก้าร ’เกิดอุปรอาคา 3 ครั้งซ้งอน“ โดยแต่ลกะครั้งเกิดห่างกัันแค่ราว 2 สัปดาห์ ซึ่งในจำนวนอุปราคาทั้ง 3 ครั้งที่ว่านี้ เป็น “จันทรุปราคา-จันทรคราส” 2 ครั้ง และเป็น “สุริยุปราคา-สุริยะคราส” 1 ครั้ง กล่าวคือ…วันที่ 26 เม.ย. ที่ผ่านมา เวลา 03.02 น. เกิด จันทรุปราคาแบบบางส่วน แล้วพอถึง วันที่ 10 พ.ค. เวลา 07.07 น. จะเกิด สุริยุปราคาแบบวงแหวน จากนั้น วันที่ 25 พ.ค. เวลา 11.12 น. ก็จะเกิด จันทรุปราคาแบบเงามัว

นี่เป็นปฏิทินอุปราคาในระยะนี้ในทางโหร

ผู้ที่สนใจหลักโหรก็กำลังจับตาผลกระทบ

ทั้งนี้ การเกิดจันทรคราส การเกิดสุริยะคราส ในทางโหราศาสตร์จะ เกี่ยวกับดวงจันทร์ เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ โดยมีราหูเป็นตัวการสำคัญ ซึ่งกับดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และราหู ทาง อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เคยให้ข้อมูลเชิงวิชาการโหรไว้ สรุปได้ว่า…ดวงอาทิตย์ นั้นในหลักโหราศาสตร์และชะตาเมือง สำแดงถึง ความเป็นใหญ่ การบังคับบัญชาชั้นสูง ผู้นำประเทศ นายกรัฐมนตรี นักปกครอง นักบริหาร ข้าราชการปกครอง สมาชิกสภา ผู้จัดการ บุคคลที่มีตำแหน่งที่ใช้อำนาจ และกับดวงเมืองประเทศไทยดวงอาทิตย์ก็สำคัญมาก มีบทบาทอย่างยิ่งต่อดวงเมือง โดยวันวางพระฤกษ์ฝังเสาหลักเมืองก็เป็นวันอาทิตย์

สำหรับ “ดวงจันทร์” ในทางโหรท่านว่า หมายถึง ประชาชน แสดงถึง หญิง เด็ก ผู้กินสินจ้าง กลุ่มชน การรับแขก การเดินทาง อาชีพทางน้ำ สถานการณ์ทางทะเล พืชผล ผลิตผลกสิกรรม การเลี้ยงดู ภารกิจทางบ้าน บริภัณฑ์ของบ้านและชีวิตครอบครัว การบริการและตำแหน่งรอง ๆ ทั่วไป สถานการณ์ต่าง ๆ ของสตรีและมหาชนทั่วไป ซึ่งโหราจารย์จะยึดถือว่า จันทร์เป็นตัวจุดชนวน สามารถบอกช่วงวันที่เหตุการณ์จะปะทุขึ้นได้

ในส่วนของ “ราหู” ทางโหราศาสตร์และชะตาเมือง หมายถึง รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร สภาการเมืองท้องถิ่น การนิติบัญญัติ นโยบายประเทศ การเจริญไมตรีกับต่างประเทศ การเก็บภาษีอากร รายได้ของประเทศ

’แต่ราหูในทางโหรไทยยังถือเป็นเทวดาพระเคราะห์องค์หนึ่ง มีอาภรณ์และพาหนะสีดำคล้ำ ดำหมอง สามารถบดบังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ ราหูเป็นเทพเคราะห์ธาตุลมพายุ ที่พัดเอาแตก ทำลายมีผลทำให้เกิดพายุหมุนที่รุนแรง โครมคราม และแตกหักเสียหาย“…อ.ภิญโญ เคยให้ข้อมูลไว้

อีกทั้งยังเคยระบุถึง “อิทธิพลของอุปราคา” ไว้ด้วยว่า…ในทางโหราศาสตร์อิทธิพลของอุปราคา “ให้ผลรุนแรง” ตามลำดับ ตามรูปแบบ ดังนี้คือ…1. ชนิดของอุปราคา สุริยุปราคาย่อมให้ผลรุนแรงกว่าจันทรุปราคา 2. ขอบเขตของความมืดมน การมืดมิดดวงเป็นสรรพคราสย่อมให้ผลรุนแรงกว่าอุปราคาชนิดมืดเป็นบางส่วน 3. ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ ที่แนวอุปราคาพาดผ่าน และการมองเห็นอุปราคา 4. ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ ที่ถูกปกครองโดยราศีที่อุปราคาอุบัติ 5. ภพที่ได้รับผลจากอุปราคา 6. ดวงดาวที่เข้ามาสมาคมกับแนวอุปราคา 7. อุปราคาสัมพันธ์กับจุดตั้งรับในดวงชะตาเมือง 8. อุปราคาสัมพันธ์กับจุดตั้งรับในดวงชะตาบุคคล

ทั้งนี้ จากข้อมูลของโหร-จากที่ว่ามาข้างต้นนี้ ก็เป็นข้อมูลในเชิงวิชาการโหร เกี่ยวกับดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-ราหู เกี่ยวกับอุปราคาซึ่งมีทั้งสุริยุปราคา-จันทรุปราคา และอิทธิพลอุปราคา ส่วนถ้าจะว่ากันถึง “อิทธิพลของอุปราคา 3 ครั้งซ้อน ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2556” นี้ ทางประธานสถาบันโหราศาสตร์เก่งกาจพยากรณ์ อ.เก่งกาจ จงใจพระ ได้ให้ข้อมูลคำทำนายทายทักผ่าน “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ไว้ ดังต่อไปนี้…

อุปราคาหรือการที่ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เกิด ’คราส“ นั้นในทางโหราศาสตร์มีความหมายว่า ’ไม่ดี“ คราสหมายถึงมีเงามืดมาบดบัง ทำให้เกิดเรื่องไม่ดี ในช่วงประมาณ 3 วัน 5 วัน หรือ 15 วัน ก่อนและหลัง

กับอุปราคา 3 ครั้งซ้อนในระยะนี้ อ.เก่งกาจ ระบุว่า…จะส่งผลให้ เกิดลมพายุจากคราส ฝนตกมาก ซึ่งปีนี้น่าจะมีฝนตกชุกมากกว่าปีที่ผ่านมา และช่วงตั้งแต่วันที่ 23-31 พ.ค. 2556 จะมี “ดาวย้ายราศีหลายดวง” ด้วย!! ซึ่งก็จะส่งผลเกี่ยวกับ ภัยธรรมชาติ ที่ต้องระวังมากคือ ภัยแผ่นดินไหว ในพื้นที่ประเทศที่อยู่ใต้อิทธิพลของดาว คือ ปากีสถาน จีน อินเดีย ที่ตั้งอยู่ในราศีพฤษภ ต่อเนื่องมาถึง พม่า และไทย ในราศีกรกฎ และราศีสิงห์

อ.เก่งกาจ ระบุอีกว่า…วันที่ 23 พ.ค. อังคารย้ายเข้าราศีพฤษภ ส่งผลถึงราศีพิจิก, 26 พ.ค. พุธมณฑ์เข้าราศีเมถุน ส่งผลถึงราศีกันย์, 29 พ.ค. พฤหัสบดีมณฑ์เข้าราศีเมถุน กระทบถึงราศีธนู, 31 พ.ค. ศุกร์เสริตเข้าราศีเมถุน กระทบถึงราศีตุล พื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ในราศีตุล ซึ่งมีดาวเสาร์ ราหู สถิตอยู่ และมีดาวอังคาร มฤตยู ทำมุมปลายหอกพุ่งเข้าใส่ อาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ประเทศที่อยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิก ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย หมู่เกาะในทะเลอเมริกาใต้ อาจเกิดภัยแผ่นดินไหว และ ภัยคลื่นลมที่รุนแรง ภัยทางน้ำที่รุนแรง
โดยเดลินิวส์

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน