ถุงเท้าลอกผิวหนังในผู้ป่วยเบาหวานขูดเซลล์ผิวหนังที่ตายกันติดเชื้อ

ถุงเท้าลอกผิวหนัง

ถุงเท้าลอกผิวหนังในผู้ป่วยเบาหวานขูดเซลล์ผิวหนังที่ตายกันติดเชื้อ ผู้ป่วยเบาหวานต่างมีปัญหาต้องนั่งคอยคิวเป็นเวลานาน เพื่อให้แพทย์ลอกเท้าขูดเซลล์ผิวหนีงที่ตายเพื่อป้องกันการติดเชื้อหากขูดเกินจะทำให้เกิดบาดแผลและเลือดออกได้จึงคิดค้นวิธีที่จะช่วยผู้ป่วย การผลิตถุงเท้าเป็
นการผสมสารที่มีสารฆ่าเชื้อ

 

 

ถุงเท้าลอกผิวหนัง
ถุงเท้าลอกผิวหนัง

 

ถุงเท้าลอกผิวหนัง

รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ กล่าวว่า ผู้ป่วยเบาหวานต่างมีปัญหาต้องนั่งคอยคิวเป็นเวลานาน เพื่อให้แพทย์ลอกเท้าหรือขูดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยผู้ที่มีผิวหนังเท้าหนาต้องนัดมาเจอแพทย์ทุก ๆ สามเดือน แล้วก็ใช้ใบมีดขูดทิ้ง ซึ่งหากขูดเกินจะทำให้เกิดบาดแผลและเลือดออกได้ จึงคิดหาวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถลอกหนังออกได้เลย โดยที่ไม่ต้องขูดเท้า และต้องสามารถลอกได้เฉพาะเซลล์ผิวที่ตายแล้วด้วย เพื่อให้ไม่เกิดอาการเจ็บแผล

ซึ่งได้พัฒนาเป็นถุงเท้าที่มีสารละลายยูเรียที่สกัดจากพืชรวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติอื่น ๆ สามารถใช้ลอกเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้ โดยถุงเท้าจะมีลักษณะคล้ายถุงพลาสติก แค่สวมทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วถอดออก ผิวหนังที่ตายแล้วจะค่อย ๆ ลอกออกภายใน 1-2 สัปดาห์ ไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ นอกจากนี้ยังมีสารฆ่าเชื้อจากธรรมชาติ ช่วยลดอาการติดเชื้อในผู้ป่วยเบาหวานได้อีกด้วย รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ บอกว่า วัสดุที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้ทำมาจากธรรมชาติ 100% ถุงเท้าที่เห็นนั้นทำมาจากน้ำมะพร้าว และสารข้างในเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบจากทางคลินิกการทดสอบในผู้ป่วยเบาหวานจริงและคนปกติ ยังไม่มีจำหน่าย แต่จะผลิตเพื่อแจกให้คนไข้ทดสอบใช้งาน ก่อนต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป.

ปาริชาติ ไวทย์รุ่งโรจน์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน