รู้จักกับธุรกิจแบบพีระมิด ลักษณะของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่ควรรู้

ธุรกิจแบบพีระมิด

ธุระกิจแบบพีระมิดหรือที่รู้จักในธุรกิจแชร์ลูกโซซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกันกับธุรกิจขายตรง(ที่ผิดกฎหมาย) การจะทำธุรกิจต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อไม่ให้โดนหลอกและเสียเงินในการทำธุรกิจโดยการทำธุรกิจต่างๆจะต้องมีข้อแตกต่างกันจึงต้องทำความรู้จักกับลักษณะของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่ควรรู้

 

ธุรกิจแบบพีระมิด
ธุรกิจแบบพีระมิด

ธุรกิจแบบพีระมิด

ใครที่คิดอยากทำธุรกิจแบบพีระมิดต้องคิดให้ดีเพราะจะมีผลตามมาจึงควรเรียนรู้ศึกษาลักษณะของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่ควรรู้ธุรกิจแบบพีระมิดมักใช้ในธุรกิจขายตรง(ที่ผิดกฎหมาย)โดยผู้เข้าร่วมต้องเสียค่าสมัครเป็นเงินจำนวนหนึ่งและต้องจ่ายค่าฝึกอบรมและซื้อสินค้าขององค์กรก่อนเป็นจำนวนค่อนข้างมากและไม่คืนเงินค่าสมัครหรือผลิตภัณฑ์ไม่ว่ากรณีใดๆสินค้ามีคุณภาพปานกลางผู้เข้าร่วมต้องชวนคนมาเป็นสมาชิก ค่าตอบแทนของสมาชิกผลกำไรขององค์กรได้มาจากค่าสมัครของสมาชิกใหม่เป็นหลักสมาชิกจำนวนน้อยที่ได้อยู่ส่วนยอดของพีระมิดจะได้ค่าตอบแทนสูง สมาชิกจำนวนมากที่อยู่ส่วนฐานของพีระมิดจะได้ค่าตอบแทนต่ำและเป็นผู้จ่ายส่วนแบ่งให้สมาชิกที่อยู่ส่วนยอดของพีระมิด สมาชิกเลื่อนตำแหน่งได้จากการทุ่มเงินซื้อสินค้าขององค์กร ธุระกิจแบบพีระมิดไม่เน้นขายสินค้าแต่เน้นหาสมาชิกใหม่ๆให้ได้มากๆ หากองค์กรล่มหรือพีระมิดถล่มจะไม่มีการคืนเงินแต่อย่ดางใด
โดยนวภัส