ปลุกกระแสดูแลสุขภาพ

ปลุกกระแสดูแลสุขภาพ ในการใช้ชีวิตประจำวันมักจะเกิดอาการของโรคความเจ็บปวดทรมานเช่นการปวดหลังเป็นกันมากสาเหตุเกิดจากการนอน นั่ง ยืน ยกของ การออกกำลังกาย มีเคล็ดลับการดูแลอิริยาบถในชีวิตประจำวันให้ห่างไกลจากโรคปวดหลัง

ปลุกกระแสดูแลสุขภาพ

“ปวดหลัง” เป็นอาการของโรคที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน อาจทำให้คุณภาพชีวิตลดลงบ้างเนื่องจากความเจ็บปวดทรมาน แต่สำหรับคนที่ปวดหลังจนกลายเป็นโรคเรื้อรัง มีไม่น้อยที่จบด้วยการผ่าตัด ส่วนสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้โรคปวดหลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยมากมีปัจจัยมาจากลักษณะท่าทางการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การนอน นั่ง ยืน ยกของ และ การออกกำลังกาย ให้คนรักสุขภาพตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเอง มีเคล็ดลับการดูแลอิริยาบถในชีวิตประจำวันให้ห่างไกลจากโรคปวดหลังมาแนะนำ อาทิ หากเป็นการนอนควรนอนในท่าที่ทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง ผ่อนคลาย ที่นอนก็ควรเลือกที่นอนแล้วการยุบตัวของที่นอนรับกับส่วนโค้งของกระดูกสันหลัง

การทำกิจวัตรประจำวันในห้องน้ำต้องระวังเป็นพิเศษเพราะช่วงเวลาเช้าหลังยังไม่ยืดหยุ่นพอที่จะรับการทำงานหนัก ๆ อ่างล้างหน้าไม่ควรอยู่ต่ำเกินไป การแปรงฟันล้างหน้าต้องระวังการก้มหลัง ซึ่งอาจให้มือข้างหนึ่งยันระหว่างการล้างหน้าเพื่อลดการทำงานของหลัง ขณะที่การลุกจากชักโครกควรใช้มือยันหน้าขาหรือพยุงหลังไว้ สำหรับการป้องกันโรคปวดหลังที่เกิดขึ้นจากการขับรถ ที่ควรทำคือตำแหน่งที่นั่งไม่ควรห่างหรือชิดเกินไป กรณีต้องขับรถเป็นเวลานานควรมีการพักและยืดหลังเป็นระยะ และจอดรถพักให้ปรับเบาะเอนเล็กน้อยเพื่อลดความเครียดให้แผ่นหลัง ควรมีแผ่นเสริมเบาะให้เนินรับกับแผ่นหลังช่วงเอว การขึ้นลงรถควรหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวหมุนและใช้มือช่วยพยุงเวลาลุกนั่ง ในที่ทำงานหรือแม้แต่ช่วงขณะทำงานต้องระวังเช่นกัน การนั่งทำงานต้องอยู่ในท่าที่ไม่บิดลำตัวและเก้าอี้นั่งควรเป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับส่วนโค้งของหลัง ถ้าไม่มีอาจใช้หมอนใบเล็กหนุน เวลานั่งเอนให้ส่วนก้นเข้าไปชิดด้านใน เพื่อให้ส่วนหลังสัมผัสกับพนักพิง และระดับของเท้าควรวางให้เข่าสูงระดับเดียวกับสะโพก

เพื่อเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์มารักษาแก้ไขปัญหาภาวะผิดปกติหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง และแก้ไขปัญหาการเจ็บปวดเรื้อรัง เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการรักษาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนการสอนเพื่อสร้างความชำนาญให้แพทย์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวมข้อมูล และผลผลิตทางงานวิจัย เผยแพร่ออกสู่สังคมในอนาคตอันใกล้นี้.

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน