ปัญหาสุขภาพสตรี3ช่วงวัยพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แตกต่างกัน

ปัญหาสุขภาพสตรี3ช่วงวัย

ปัญหาสุขภาพสตรี3ช่วงวัยพัฒนาการทางาพในแต่ละวัยแลสุขภด้านร่างกายที่แตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่นสู่วัยทำงานไปจนถึงวัยชราส่งผลให้การดูแลสุขภาพในแต่ล่ะช่วงวัยแตกต่างกันอายุระหว่าง20-30ปีเริ่มมีการพัฒนาของฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ที่สมบรูณ์แนะให้ดูแลสุขภาพร่างกายตามปกติ สตรีอายุ30-45ปีเรียกว่าวัยเจริญพันธ์ควรเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกและฉีดวัคซีน สตรีอายุ45ปีขึ้นไปเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

 

ปัญหาสุขภาพสตรี3ช่วงวัย
ปัญหาสุขภาพสตรี3ช่วงวัย

ปัญหาสุขภาพสตรี3ช่วงวัย

ผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยต่างก็มีสรีระร่างกายที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่นสู่วัยทำงานไปจนถึงวัยชรา ส่งผลให้การดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี เห็นความสำคัญของสุขภาพสตรีในแต่ละช่วงวัย จัดเสวนาหัวข้อ “ภัยร้ายในผู้หญิงทุกช่วงวัย”

พญ.กฤษณี เทพประเทืองทิพย์ กล่าวว่า ผู้ริ่มมีการหญิงทุกช่วงวัยต่างมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แตกต่างกันไป และยังมีปัญหาที่แตกต่างกันด้วย ผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี เริ่มมีการพัฒนาของฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ แนะนำให้ดูแลสุขภาพร่างกายทั่วไปตามปกติ สังเกตอาการผิดปกติที่อาจพบร่วมกับการมีประจำเดือน เช่น ประจำเดือนมาผิดปกติไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากฮอร์โมนผิดปกติ บางคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสิวและผิวพรรณซึ่งเกิดจากฮอร์โมน อาจดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยการหลีกเลี่ยงอาหารมัน ควบคุมน้ำหนัก ถ้าได้ทำแล้วอาการปวดประจำเดือนผิดปกติ ปัญหาสิวและผิวพรรณยังมีแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและให้การรักษาที่เหมาะสม ในสาว ๆ ที่ยังโสดแนะนำปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี ไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

สำหรับผู้หญิงในช่วงอายุระหว่าง 30-45 ปี วัยนี้เรียกว่าวัยเจริญพันธุ์ บางคนแต่งงานมีครอบครัวแนะนำว่า ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและฉีดวัคซีนป้องกันในคนที่ยังไม่ได้ฉีด ควรพบแพทย์ตรวจภายในปีละครั้ง เพื่อคัดกรองหาความผิดปกติ เนื้องอก ซีสต์ ใครที่วางแผนจะมีบุตรแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เรื่องการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร หรือใครที่ยังไม่พร้อมก็ควรปรึกษาแพทย์เรื่องวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม วัยนี้อาจเกิดโรคความผิดปกติบางอย่างได้ เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เนื้องอกมดลูก และให้เริ่มสังเกตอาการผิดปกติ ได้แก่ ปวดประจำเดือนผิดปกติ ประจำเดือนมาผิดปกติ ปวดหน่วงท้องน้อย หรือคลำได้ก้อน แนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์

ส่วนผู้หญิงในอายุ 45 ปีขึ้นไป เริ่มก้าวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน พญ.กฤษณี แนะนำว่าให้เริ่มสังเกตอาการของการหมดประจำเดือน ปริมาณน้อยลง จำนวนวันน้อยลง ระยะห่างมากขึ้น ถ้าประจำเดือนมามาก มานานหรือออกกะปริดกะปรอย แสดงว่ามีอะไรผิดปกติ ต้องรีบมาพบแพทย์ทันที นอกจากนี้แนะนำให้ดูแลสุขภาพมากขึ้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นอาหารแคลเซียมสูง และอาหารที่มีฮอร์โมนตามธรรมชาติเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนและลดอาการวัยทอง บางคนที่มีอาการวัยทองมากมีผลกับชีวิตประจำวัน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสม.
โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน