Post Forwardรู้เท่าทันตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Post Forward รู้เท่าทันตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศไอทีเป็นยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนจะอยู่มุมใดของโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วจึงส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไอที ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกใบนี้ก็สามารถติดต่อ สื่อสาร หาข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การขายของออน์ไลน์นับวันจะมีผู้เข้ามาค้าขายกันมาขึ้น เมื่อมีผลดีแล้วก็ย่อมต้องมีผลกระทบบ้างซึ่งปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ดังนั้นเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคล ประกอบกับแนวโน้มการทำธุรกรรมในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสาร และวิธีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างจากวิธีการทำธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานจึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ขึ้นมาจนทำให้กฎหมายพื้นฐานที่ใช้อยู่ไม่สามารถบังคับหรือรองรับได้ ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงมีการตรากฎหมาย หรือมาตรการต่างๆ ขึ้นมารองรับธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ลักษณะของการการทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ โดยจำแนกตามวัตถุหรือระบที่ถูกกระทำ คือ

  1. การกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
  2. การกระทำต่อระบบข้อมูล (Information System)
  3. การกระทำต่อระบบเครือข่ายซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Computer Network)

ดังนั้น เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิด ซึ่งอาจจะมีผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการเคยหรือคิดที่จะทำก็ได้ เช่น การใช้ user name/password ของผู้อื่น Log in เข้าสู่ระบบ หรือแสดงความคิดเห็นตามกระทู้ต่างๆ ที่มีเนื้อหา ไม่เหมาะสม หรือเผยภาพตัดต่อให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสีย หรือ อับอาย หรือการกระทำที่ใกล้ตัวมากสำหรับคนในยุคปัจจุบัน คือ การส่งต่อ Email ที่มีข้อความเนื้อหา หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นเท็จ กระทบต่อความมั่นคง หรือลามกอนาจาร ซึ่งหลายคนอาจตั้งคำถามว่าหากมีคน ส่ง Email ในลักษณะดังกล่าวมา เราเก็บไว้จะมีความผิดหรือไม่ ?? ซึ่งถ้าหากเราไม่ส่งต่อก็ไม่มีความผิด แต่ก็มีคำถามต่อมาว่าเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วเราจะเก็บไว้ทำไม และหากยังคงเก็บไว้แล้ววันดีคืนดีมีเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเข้าระบบของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตความซวยจะมาเยือนเราได้ อย่าหาว่าไม่เตือน….

นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน