พฤติกรรมคุณแม่ที่สุ่มเสียงทำลูกอ้วนรับประทานอาหารหน้าจอทีวี

พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอ้วน

พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอ้วนโดยคุณแม่ทำลูกอ้วนรับประทานอาหารหน้าจอทีวี คุณแม่นิยมป้อนอาหารลูกขณะชมโทรทัศน์ส่งผลให้เด็กเสี่ยงเป็นโรคอ้วนและในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่อาจตัองลดเวลาในการรับข่าวสารผ่านสื่อลงเพราะการรับประทานอาหารในขณะที่เปิดรับสื่อจะเกิดผลกระทบระยะยาวต่อนิสัยของเด็กเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอ้วน
พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอ้วน

 

พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอ้วน

การศึกษาพบว่า คุณแม่ที่นิยมป้อนอาหารลูกขณะชมโทรทัศน์ ส่งผลให้เด็กเสี่ยงเป็นโรคอ้วน เพราะการชมรายการโทรทัศน์จะทำให้โอกาสที่คุณแม่จะสังเกตเห็นว่าเด็กรู้สึกอย่างไรน้อยลง เด็กจึงได้รับอาหารมากขึ้นกว่าที่ร่างกายต้องการ

ดร. แมรี่ โจ เมสซิโต้ ระบุไว้ในวารสารสร้างเสริมนิสัยเพื่อสุขภาพ ว่าในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่อาจต้องลดเวลาในการรับข่าวสารผ่านสื่อลง เพราะการรับประทานอาหารในขณะที่เปิดรับสื่อจะเกิดผลกระทบระยะยาวต่อนิสัยของเด็ก อีกทั้งการดูทีวีในระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กเสี่ยงเป็นโรคอ้วนอีกด้วย

ดร.เมสซิโต้ และเพื่อนร่วมงานของเธอ วิเคราะห์ข้อมูลจากการโครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนในวัยเด็กของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่างคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์, แม่และเด็ก พบว่าโดยหญิงตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมการชอบทานอาหารระหว่างที่ดูโทรทัศน์ ทำให้พวกเขารู้สึกอิ่มได้ช้าลง และมีแนวโน้มว่าในอนาคตพวกเขาจะเลี้ยงลูกหน้าโทรทัศน์ ซึ่งเสี่ยงต่อการป้อนอาหารจนเกินกว่าความต้องการของเด็ก
โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน