ภาษีมรดกของไทย ภาษีกองมรดก ภาษีการรับมรดก รูปแบบภาษีมรดก

ภาษีมรดกของไทย

่ภาษีมรดกของไทยสามารถแบ่งได้2ประเภทคือภาษีกองมรดกและภาษีการรับมรดกซึ่งเป็นรูปแบบภาษีมรดก ภาษีกองมรดกเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากกองมรดกของผู้เสียชีวิต โดยเป็นการเก็บภาษีก่อนแล้วจึงสามารถแบ่งทรัพย์สินให้กับทายาทตามพินัยกรรมได้ ส่วนภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่เก็บจากผู้รับมรดกแต่ละคนโดยมีการคิดภาษีตามมูลค่าของทรัพย์ที่ได้รับหากได้รับทรัพย์สินมากก็จะต้องเสียภาษีมากขึ้น

 

ภาษีมรดกของไทย
ภาษีมรดกของไทย

ภาษีมรดกของไทย

ภาษีมรดกของไทยมีแนวโน้มจะออกในรูปแบบภาษีการรับมรดก โดยเก็บภาษีอัตราเดียวที่ 10% และยกเว้นภาษีให้มรดกมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท”
ภาษีมรดกเป็นภาษีที่เก็บจากกองทรัพย์สินของผู้ที่เสียชีวิต หรือเก็บจากทายาทหรือผู้ที่ได้รับทรัพย์สินนั้น โดยภาษีมรดกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ
1. ภาษีกองมรดก (Estate Tax) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากกองมรดกของผู้ที่เสียชีวิต โดยเป็นการเก็บภาษีก่อน แล้วจึงสามารถแบ่งทรัพย์สินให้กับทายาทหรือผู้ที่มีสิทธิรับทรัพย์สินตามพินัยกรรมได้ ส่วนใหญ่แล้ว ภาษีที่เก็บจะเป็นอัตราก้าวหน้า การเก็บภาษีมรดกแบบนี้ ทำให้ทายาททุกคนที่ได้รับทรัพย์สินถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่เท่ากัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับทรัพย์สินเป็นเงินมากน้อยแค่ไหน ประเทศที่ใช้ภาษีกองมรดก เช่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
2. ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) เป็นภาษีที่เก็บจากผู้รับมรดกแต่ละคน โดยมีการคิดภาษีตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับ หากได้รับทรัพย์สินมาก ก็จะต้องเสียภาษีมากขึ้น นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกและผู้ที่เสียชีวิตก็มีส่วนทำให้อัตราภาษีอาจแตกต่างกันไป เช่น ผู้รับมรดกที่เป็นลูกจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าผู้รับมรดกที่เป็นพี่น้อง เป็นต้น เรียกว่า ยิ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาก ก็มีโอกาสเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า ปัจจุบันภาษีการรับมรดกมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ภาษีมรดกมักมาคู่กับภาษีการให้ (Gift Tax) โดยมีการเก็บภาษี หากมีการมอบทรัพย์สินให้แก่กันในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก โดยการมอบทรัพย์สินให้กับทายาทก่อนเสียชีวิตค่ะ
สำหรับประเทศไทย รัฐบาลจะออกเป็น พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ โดยมีการเก็บภาษีอัตราเดียวที่ 10% และมีการยกเว้นภาษีให้กับมรดกที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งในการคิดมูลค่ามรดกจะนำไปหักกับหนี้สินของเจ้าของมรดกเสียก่อน นอกจากนี้ การโอนทรัพย์สินมรดก ทั้งเงินฝาก หุ้น ตราสารต่างๆ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ก่อนเสียชีวิต 2 ปี จะต้องถูกนำมาคำนวณเป็นภาษีมรดก เพื่อไม่ให้มีการโอนทรัพย์สินก่อนเสียชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีมรดก อย่างไรก็ตาม ประเด็นการออกภาษีมรดกยังไม่ออกเป็นกฎหมายในปัจจุบัน
โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน