การเลือกซื้อเครื่องสำอางไม่ให้โดนหลอกระวังเครื่องสำอางปลอม

ระวังเครื่องสำอางปลอม ในการเลือกซื้อเครื่องสำอางไม่ให้โดนหลอกถูกนำมาหายในชนิดราคาถูกเวอร์แลัวจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นของแท้ ปลอดภัย ต้องทำความเข้าใจว่าเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์เพื่อความสะอาดและความสวยงามเท่านั้นไม่ใช่ยา ฉนั้นเมื่อมีการอวดอ้างว่าเป็นเครื่องสำอางที่ทำให้โครงสร้างหน้าที่การทำงานของร่างกายดีขึ้นเช่นเสริมอึม ลดอ้วน กระชับจุดซ้อนเร้นต้องระวัง

 

ระวังเครื่องสำอางปลอม

หลายคนคงเคยพบ เครื่องสำอางยี่ห้อดังๆ ถูกนำมาขายในราคาถูกชนิดโอเวอร์ แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นของแท้ ปลอดภัย “แพทย์หญิงธวลิดา เวชชวณิชย์” ศัลยแพทย์ความงามและแก้ไขโครงหน้า ผิวหนัง เวชศาสตร์ชะลอวัย Bangkok Beauty Clinic เผยหลักสำคัญไว้ว่า เริ่มแรกต้องรู้ความหมายของเครื่องสำอาง ซึ่งอยู่ภายใต้พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 กำหนดว่า เครื่องสำอางต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ เพื่อความสะอาด และความสวยงาม เท่านั้น ไม่ใช่ยา ฉนั้นที่อวดอ้างว่า เป็นเครื่องสำอางที่ทำให้โครงสร้าง หน้าที่การทำงานของร่างกายดีขึ้น ใช้รักษาภาวะต่างๆ เช่น ปลูกผม เสริมอึ๋ม ลดอ้วน กระชับจุดซ่อนเร้น ต้องระวัง!

ส่วนหลักที่ควรพิจารณาก่อนซื้อคือ ซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ฉลากของเครื่องสำอางต้องชัดเจนและต้องมีภาษาไทย เพราะตามกฎหมายเครื่องสำอางทุกประเภท ทุกชนิดและทุกชิ้น ต้องมีฉลากภาษาไทย ถึงจะเป็นแบรนด์ฝรั่งมาจากนอกก็ตาม

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นที่ฉลากของเครื่องสำอางจำเป็นต้องมี คือ ชื่อเครื่องสำอางต้องชัดเจน, ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง, ส่วนประกอบสำคัญ โดยตามกฎหมายฉลากเครื่องสำอางต้องบอกส่วนประกอบที่มีในสูตร เรียงตามปริมาณจากมากไปน้อย เพื่อให้ผู้หลีกเลี่ยงสารก่อให้เกิดการแพ้

ยังต้องมี ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้นำเข้า ถ้าไม่มี ไม่ผ่าน อย.แน่นอน, วันเดือนปีที่ผลิต ตัวย่อ MFG.แปลว่าวันผลิต ส่วน EXP. แปลว่าวันหมดอายุ, วิธีใช้, ปริมาณสุทธิ, และคำเตือน

นอกจากนี้ยังต้องดูลักษณะรูปบรรจุภัณฑ์ ถ้าไม่เคยเห็นตามโฆษณาอย่างเป็นทางการของยี่ห้อนั้น อย่าเพิ่งมั่นใจรีบซื้อ และอย่าซื้อที่บรรจุไม่มิดชิด บรรจุภัณฑ์บุบยุบ เก็บในสภาพไม่เหมาะสม ส่วนเนื้อเครื่องสำอาง หากสามารถสังเกตเห็นได้ ต้องดูว่ามีความคงตัวหรือไม่ หากมีลักษณะแยกชั้นก็แสดงถึงความเสื่อม และสุดท้ายเครื่องสำอางต้องไม่มีสารต้องห้ามอันตราย อย่างสารปรอทแอมโมเนีย, สารไฮโดรควิโนน รวมทั้งกรดวิตามินเอ(เรติโนอิค แอซิด) สารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อผิวหน้ารวมทั้งอาจเป็นอันตรายต่อระบบอวัยวะภายในร่างกาย.
โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน