ลมหายใจเปลี่ยน พฤติกรรมก็เปลี่ยน

 ลมหายใจเปลี่ยน พฤติกรรมก็เปลี่ยน การหายใจคือชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการหายใจ ใครที่หายใจสั้น ตื้น เร็ว อายุจะสั้นกว่าผู้ที่หายใจช้าและลึก การหายใจมีความสัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจจึงทำให้การหายใจสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้

 

 

ลมหายใจเปลี่ยน พฤติกรรมก็เปลี่ยน

การหายใจคือชีวิต ชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการหายใจ ผู้ใดหายใจสั้น ตื้น เร็ว อายุจะสั้นกว่าผู้ที่หายใจช้าและลึก

จากการสังเกตธรรมชาติของโยคีสมัยโบราณที่อาศัยอยู่ตามแนวชายป่า พบว่าสัตว์ที่หายใจช้า เช่น งู ช้าง เต่า จะอายุยืน ขณะที่สัตว์หายใจเร็ว เช่น นก สุนัข กระต่าย จะอายุสั้น นั่นเพราะ การหายใจมีความสัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจ การหายใจช้าทำให้หัวใจทำงานเบาลง และเมื่อหัวใจทำงานเบาลง จึงเป็นผลทำให้อายุยืน ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการหายใจ ทางโยคะถือว่าสำคัญมาก เพราะเมื่อการหายใจเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น เมื่อผู้ใดมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้น จะบังคับให้อัตราการหายใจถี่ขึ้น และเมื่อไรที่เรามีความสุข สบายใจ อัตราการหายใจจะช้าลงและจิตใจเกิดความสงบสุขเยือกเย็นตามไปด้วย

หากอยากอายุยืนให้เริ่มต้นที่การกำหนดลมหายใจ โดยการฝึกสูดลมหายใจแบบโยคะ ฝึกวิธีบังคับปอด วิธีขยายปอด รู้จักวิธีหายใจที่ถูกต้อง ซึ่ง การหายใจแบบโยคะนั้น การหายใจเข้าสั้นกว่าการหายใจออกเป็น 1:2 ถ้าหายใจเข้า 7 วินาที ควรจะหายใจออกนาน 14 วินาที เพื่อไล่อากาศที่ไม่บริสุทธิ์ที่ค้างอยู่ในปอดให้ออกไปมากที่สุด ในระยะแรกเมื่อเริ่มฝึกการหายใจ ควรฝึกหายใจเข้าประมาณ 4 วินาที และหายใจออกประมาณ 8 วินาที เมื่อชำนาญแล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มเป็นหายใจเข้า 8 วินาที และหายใจออก 16 วินาที

หลังจากหายใจออกได้คล่องแล้ว ให้เพิ่มการกลั้นหายใจไว้ระหว่างช่วงการหายใจเข้าและออก การกลั้นหายใจได้นานเท่าไหร่นั้น ต้องค่อย ๆ ฝึกไป แต่ควรฝึกให้เป็นอัตราส่วน เข้า 1 กลั้น 4 ออก 2

ลองฝึกดูแล้วจะรู้ว่าการหายใจเต็มที่แบบโยคะเป็นอย่างไร ประโยชน์ที่ได้นอกจากผ่อนคลายแล้ว ยังทำให้มีสมาธิดีขึ้นอีกด้วย
โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน