วิธีการฝึกหายใจเพื่อชีวิต ฝึกหายใจขับสารพิษ ฝึกหายใจล้างพิษ

วิธีการหายใจเพื่อชีวิต

วิธีการฝึกหายใจเพื่อชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฎิบัติเพื่อการฝึกหายใจขับสารพิษออกมาจากร่างกายได้ ฝึกหายใจล้างพิษเป็นการนำออกซิเจนเข้าร่างกายเป็นการทำงานที่ประสานระหว่างร่างกายและจิตใจเป็นการขยายปอดและกระบังลมเพื่อกำจัดของเสียออกจากร่างกายปล่อยพิษ

วิธีการหายใจเพื่อชีวิต
วิธีการหายใจเพื่อชีวิต

 

วิธีการฝึกหายใจเพื่อชีวิต

วิธีการฝึกหายใจอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญฝึกหายใจล้างพิษ การหายใจเข้าลึกๆเพื่อนำออกซิเจนเข้าไปให้กับร่างกายเป็นการทำงานที่ประสานกันระหว่างกายและจิตใจ การขยายของปอดและกระบังลมช่วยนวดอวัยวะภายในทำให้เกิดการหมุนเวียนออกชิเจนและทำให้อวัยวะดังกล่าวทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการหายใจออกเป็นช่่องทางกำจัดของเสียออกจากร่างกายหากหายใจตื้นอาจทำให้พิษคั่งค้างจากการที่ร่างกายไม่สามารถขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกได้มากพอ การหายใจเป็นการฝึกใจให้นิ่งและช่วยปล่อยพิษ
การฝึกหายใจเพื่อชีวิต นั่งในท่าสบายหลังตรงวางมือข้างหนึ่งบนหน้าท้องและอีกข้างบนหน้าอก เริ่มหายใจเข้าช้าๆลึกๆเพื่อให้อากาศเข้าไปถึงท้องโดยให้มือบนหน้าท้องรู้สึกยกขึ้นขณะที่มือบนหน้าอกอยู่นิ่งกับที่ กลั้นหายใจชั่วครู่แล้วผ่อนลมหายใจออกด้วยความเร็วสม่ำเสมอจนปอดและท้องแฟบ หายใจเข้าอีกครั้งโดยให้มือบนหน้าอกนิ่งกลั้นหายใจประมาณ2-3วินาทีแล้วหายใจออกให้ท้องแฟบมากที่สุดต้องมั่นใจว่าอากาศในร่างกายถูกขับออกจนหมดรวมความรู้สึกไว้กับการหายใจ พยายามปฎิบัติวันละ 5 นาที
โดยนวภัส